Báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 5 và 5 tháng năm 2022

Thứ tư - 25/05/2022 10:07
I. SẢN XUẤT NÔNG, LÂM NGHIỆP VÀ THUỶ SẢN
1. Nông nghiệp
Trồng trọt
Cây hàng năm
Sản xuất nông nghiệp tháng 5 chủ yếu là chăm sóc, phòng chống sâu bệnh cho các cây trồng vụ đông xuân, đồng thời thu hoạch rau màu, ngô và thuốc lá. Tính đến 15/5 diện tích gieo trồng các loại cây cơ bản đã xong, ước tính diện tích gieo trồng một số cây trồng chính đạt được như sau: 
Lúa đông xuân gieo trồng được 3.698 ha, tăng 1,26% hay tăng 46 ha so với cùng kỳ năm trước và tăng 1,12% so với kế hoạch; lúa đang giai đoạn cuối đẻ nhánh, đứng cái vì vậy bà con tích cực chăm sóc, bón phân cân đối, phun thuốc diệt trừ sâu bệnh gây hại.
Ngô gieo trồng được 25.707 ha, so với cùng kỳ năm trước giảm 0,53% hay giảm 136 ha và tăng 1,58% so với kế hoạch; hiện nay bà con tập trung thu hoạch, ước tính diện tích thu hoạch được 780 ha, sản lượng đạt 2.762 tấn (chủ yếu là ngô nếp). Cây ngô là loại cây dễ trồng, sinh trưởng tốt, phù hợp với điều kiện tự nhiên của tỉnh do đó bà con nông dân thường gieo trồng hết diện tích; tuy nhiên đầu vụ thời tiết rét đậm, rét hại kéo dài, mưa nhiều nên khó khăn trong khâu làm đất, nhiều diện tích gieo trồng xong không mọc được vì vậy diện tích giảm so với cùng kỳ năm trước. 
Thuốc lá trồng được 3.288 ha, so với cùng kỳ năm trước tăng 7,66% hay tăng 234 ha và tăng 7,59% so với kế hoạch; ước tính diện tích thu hoạch đạt 2.974 ha, sản lượng đạt 7.781 tấn. Diện tích thuốc lá tăng so năm trước là do năm nay việc cam kết thu mua sản phẩm cũng như việc đầu tư, hỗ trợ bà con nông dân được cải thiện, một số xã đã xây dựng được vùng nguyên liệu và mô hình thuốc lá chất lượng cao. 
Khoai lang trồng được 180 ha, so với cùng kỳ năm trước tăng 2,86% hay tăng 5 ha. Đậu tương trồng được 520 ha, so với cùng kỳ năm trước giảm 10,34% hay giảm 60 ha. Lạc gieo trồng được 308 ha, tăng 1,99% hay tăng 6 ha. Rau các loại trồng được 1.776 ha, so với cùng kỳ năm trước tăng 5,15% hay tăng 87 ha. Nhìn chung, số diện tích đã gieo trồng sinh trưởng và phát triển tốt, được bà con nông dân chú trọng chăm sóc. 
Cây lâu năm
Trong tháng, các hộ gia đình tiếp tục thu hoạch các loại cây ăn quả phục vụ gia đình và thị trường như chuối, mận, dứa, đu đủ… Đồng thời đầu tư cải tạo vườn, chăm sóc các loại cây vừa thu hoạch xong, loại bỏ những cây già cỗi, cho năng suất thấp, sản phẩm kém chất lượng và trồng mới một số diện tích cây ăn quả có giá trị kinh tế cao, nhu cầu của thị trường lớn như bưởi, mít, na, xoài… 
Tình hình sâu bệnh hại cây trồng
Trong tháng, thời tiết mưa nắng xen kẽ, độ ẩm cao tạo điều kiện cho sâu, bệnh phát sinh và gây hại đối với cây trồng xảy ra ở tất cả các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh. Cây lúa bị rầy nâu, sâu cuốn lá nhỏ, sâu đục thân gây hại; cây ngô bị sâu keo mùa thu, bệnh khô vằn, héo vi khuẩn gây hại. Trên cây ăn quả chủ yếu là bệnh rệp muội, rệp sáp, sâu vẽ bùa, sâu đục cành, bệnh sẹo quả… gây hại nhẹ. Ngành chức năng theo dõi tình hình sâu bệnh gây hại trên cây trồng và kịp thời khuyến cáo người dân xử lý các ổ bệnh không để lây lan trên diện rộng. 
Chăn nuôi 
Trong tháng, tình hình chăn nuôi phát triển bình thường, dịch tả lợn Châu Phi và bệnh viêm da nổi cục ở trâu, bò cơ bản được khống chế, không có ca bệnh phát sinh. Công tác thú y trên địa bàn tỉnh được các ngành chức năng quan tâm chỉ đạo, chủ động tiêm phòng gia súc, gia cầm và khử trùng tiêu độc chuồng trại. Việc kiểm soát giết mổ, kiểm dịch vận chuyển nội địa được quản lý chặt chẽ, thường xuyên nhằm khống chế các dịch bệnh lây lan.
Tổng đàn trâu ước tính 103.311 con, tăng 1,47% hay tăng 1.492 con so với cùng kỳ năm trước; tổng đàn bò ước tính 106.213 con, giảm 1,73% hay giảm 1.868 con so với cùng kỳ năm trước. Sản lượng thịt trâu hơi xuất chuồng tháng 5 đạt 128 tấn, tăng 2,4% hay tăng 3 tấn so với cùng kỳ năm 2021, lũy kế từ đầu năm 826 tấn, tăng 3,38% hay tăng 27 tấn; sản lượng thịt bò hơi xuất chuồng tháng 5 đạt 181 tấn, giảm 2,16% hay giảm 4 tấn, lũy kế từ đầu năm đạt 935 tấn, giảm 0,74% hay giảm 7 tấn.  
Tổng đàn lợn ước tính 308.355 con, tăng 5,51% hay tăng 16.116 con; sản lượng thịt hơi xuất chuồng tháng 5 đạt 2.275 tấn, tăng 4,41% hay tăng 96 tấn, lũy kế từ đầu năm đạt 11.575 tấn, tăng 0,76% hay tăng 87 tấn so với cùng kỳ năm trước. 
Tổng đàn gia cầm ước tính 2.968,74 nghìn con, tăng 1,95% hay tăng 56,74 nghìn con; sản lượng thịt hơi xuất chuồng tháng 5 đạt 396 tấn, giảm 1,74% hay giảm 7 tấn, lũy kế từ đầu năm đạt 2.885 tấn, giảm 0,59% hay giảm 17 tấn so với cùng kỳ năm trước; sản lượng trứng gia cầm các loại đạt 3.139 nghìn quả, tăng 0,87% hay tăng 27 nghìn quả, lũy kế từ đầu năm 11.749 nghìn quả, tăng 0,55% hay tăng 67 nghìn quả so cùng kỳ năm trước. 
Tính từ ngày 15/4 đến ngày 14/5/2022, các dịch bệnh thông thường vẫn xảy ra lác đác tại các địa phương: 02 con trâu, bò chết do bệnh tụ huyết trùng, tiêu chảy... lũy kế từ đầu năm là 34 con; 20 con lợn chết do tụ huyết trùng... lũy kế từ đầu năm là 95 con; 156 con gia cầm các loại chết do bệnh Niucatxơn, tụ huyết trùng... lũy kế từ đầu năm là 1.221con.
2. Lâm nghiệp 
Sản xuất lâm nghiệp trong tháng tập trung kiểm tra, chăm sóc, bảo vệ, khoanh nuôi diện tích rừng hiện có. Công tác quản lý, bảo vệ rừng được tăng cường và kiểm soát chặt chẽ các hành vi khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép. Các phương án phòng chống cháy rừng được xây dựng, bổ sung và tuyên truyền rộng rãi đến từng xã, xóm và hộ gia đình. Tính từ ngày 15/4 đến ngày 14/5/2022 trên địa bàn tỉnh xảy ra 14 vụ chặt phá và khai thác rừng trái pháp luật với diện tích 5,25 ha tại các huyện: Hòa An, Hà Quảng...; 05 vụ cháy rừng với diện tích bị cháy 7,09 ha tại các huyện: Bảo Lạc, Bảo Lâm, Thạch An…
Ước tính diện tích rừng trồng mới tập trung toàn tỉnh trong tháng đạt 1.202,44 ha, tăng 21,17% hay tăng 210,09 ha so với cùng kỳ năm trước, lũy kế từ đầu năm 1.294,25 ha, tăng 12,72% hay tăng 146 ha. Sản lượng gỗ khai thác ước tính đạt 2.446,56 m³, tăng 19,68% hay tăng 402,31 m³ so với cùng kỳ năm trước, lũy kế từ đầu năm ước đạt 5.732,18 m³, giảm 47,26% hay giảm 5.136,47 m³. Sản lượng củi khai thác ước tính đạt 75.392,04 Ste, tăng 0,36% hay tăng 272,04 Ste so với cùng kỳ năm trước, lũy kế từ đầu năm ước tính đạt 372.832,29 Ste, tăng 0,38% hay tăng 1.395,38 Ste. Số cây lâm nghiệp phân tán trồng được khoảng 81,54 nghìn cây, chủ yếu là keo, lát, sa mộc, thông, xoan... lũy kế từ đầu năm 269,73 nghìn cây. 
3. Thuỷ sản 
Trong tháng 5, nuôi trồng và khai thác thủy sản phát triển ổn định, các hộ nuôi trồng tập trung vào chăm sóc diện tích nuôi trồng hiện có và khai thác tỉa những diện tích thả gối vụ từ năm cuối năm 2021. Khai thác thủy sản trên sông, suối vẫn được duy trì khá tốt. Tổng sản lượng thủy sản ước tính đạt 36,29 tấn, tăng 3,07% hay tăng 1,08 tấn so với cùng kỳ năm trước, lũy kế từ đầu năm 219,23 tấn, tăng 3,59% hay tăng 7,59 tấn so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Nuôi trồng ước tính đạt 25,22 tấn, giảm 2,36% hay giảm 0,61 tấn, lũy kế từ đầu năm 182,75 tấn, tăng 2,74% hay tăng 4,87 tấn; khai thác ước tính đạt 11,07 tấn, tăng 18,02% hay tăng 1,69 tấn, lũy kế từ đầu năm 36,48 tấn, tăng 8,06% hay tăng 2,72 tấn.  
II. SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP 
Tháng 5 năm 2022, hoạt động sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh duy trì ổn định và đạt mức tăng khá so với tháng trước. Mặc dù, gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của xung đột Nga - Ukraine và lệnh trừng phạt kinh tế của các nước đối với Nga làm cho giá cả nguyên nhiên vật liệu đầu vào tăng cao song các doanh nghiệp tập trung mọi nguồn lực sản xuất các sản phẩm đáp ứng nhu cầu tiêu thụ trên địa bàn tỉnh và các tỉnh lân cận. 
Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng 5 năm 2022 tăng 31,9% so với tháng trước và tăng 3,55% so cùng kỳ năm trước. Trong đó: ngành khai khoáng tăng 28,24%; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 1,46%; ngành chế biến, chế tạo giảm 5,21%; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải giảm 1,02% so với cùng kỳ năm trước. 
Chỉ số sản xuất công nghiệp 5 tháng tăng 7,11% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: ngành sản xuất và phân phối điện tăng 32,97%; ngành khai khoáng tăng 28,8%; ngành công nghiệp chế biến, chế tạo giảm 12,74%; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải giảm 0,9%.
Một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu 5 tháng đầu năm 2022 tăng so với cùng kỳ năm trước: manggan và các sản phẩm của manggan tăng 61,47%; quặng manggan và tinh quặng manggan tăng 46,17%; nước tinh khiết tăng 38,21%; điện sản xuất tăng 35,72%; điện thương phẩm tăng 25,02%; đường tăng 8,78%. Các sản phẩm giảm so với cùng kỳ năm trước: cửa ra vào, cửa sổ bằng sắt, thép giảm 71,34%; xi măng giảm 32,47%; sắt thép không hợp kim (phôi thép) giảm 23,85%; cát tự nhiên giảm 21,54%; đá xây dựng giảm 13,05%; gạch xây giảm 3,08%...
III. ĐẦU TƯ, XÂY DỰNG
Ước tính tháng 5 năm 2022 vốn đầu tư thực hiện thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý đạt 135,99 tỷ đồng, tăng 9,55% so với tháng trước. Trong đó: vốn ngân sách Nhà nước cấp tỉnh ước thực hiện được 125,99 tỷ đồng, tăng 9,94%; vốn ngân sách Nhà nước cấp huyện ước thực hiện được 10 tỷ đồng, tăng 4,87% so với tháng trước. 
Trong tháng các chủ đầu tư chủ yếu vẫn tiếp tục hoàn thiện các công trình được phép kéo dài của năm 2021. Tình hình thời tiết bất thường, giá nguyên vật liệu xây dựng, nhiên liêu, vận chuyển tăng cao, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng... đã ảnh hưởng đến lĩnh vực xây dựng cơ bản, thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công, đặc biệt các dự án mới chưa được triển khai.
Các công trình chuyển tiếp có khối lượng lớn thực hiện trong tháng bao gồm: Hạ tầng phát triển toàn diện các tỉnh Đông Bắc: Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn – Tiểu dự án tỉnh Cao Bằng; Nâng cấp, cải tạo đường Nà Pồng – Đức Hạnh (cầu qua sông Gâm) huyện Bảo Lâm; Cải tạo, nâng cấp đường từ thị trấn Xuân Hòa đến thị trấn Thông Nông huyện Hà Quảng; Cầu và đường nối Quốc lộ 34 với xã Nam Quang, Nam Cao huyện Bảo Lâm; các công trình kè bờ sông và đường quốc lộ tiếp tục được triển khai. Trong tháng, UBDN tỉnh Cao Bằng đã phê duyệt dự án Trụ sở làm việc các Sở, ban, ngành của tỉnh Cao Bằng với tổng mức đầu tư 720 tỷ đồng.
Tháng 5 tỉnh đã tổ chức Hội nghị công tác xây dựng cơ bản và giải ngân vốn đầu tư công năm 2022, các cơ quan chức năng sẽ đẩy mạnh kiểm tra, giám sát, đôn đốc thường xuyên các đơn vị thi công tiếp tục hoàn thiện công trình, dự án chuyển nguồn của 2022 và triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện thi công các công trình theo kế hoạch vốn năm 2022 đạt hiệu quả, đảm bảo chất lượng theo yêu cầu.
Tính chung 5 tháng đầu năm 2022, vốn đầu tư ước tính thực hiện được 587,57 tỷ đồng, bằng 17,62% kế hoạch năm 2022, tăng 2,71% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, vốn ngân sách Nhà nước cấp tỉnh ước thực hiện được 544,81 tỷ đồng, tăng 4,25%; vốn ngân sách Nhà nước cấp huyện ước thực hiện được 42,76 tỷ đồng, giảm 13,58% so với cùng kỳ năm 2021.
IV. THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ
Trong điều kiện thực hiện các quy định mới về phòng chống dịch Covid-19, hoạt động kinh doanh thương mại, dịch vụ và vận tải trên địa bàn tỉnh đã dần hồi phục, doanh thu tăng so với tháng trước và so với cùng kỳ năm trước.
1. Bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng
Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 5 năm 2022 ước đạt 716,72 tỷ đồng, tăng 5,83% so với tháng trước và tăng 22,65% so với cùng kỳ năm trước. Chia theo ngành hoạt động:
Doanh thu bán lẻ hàng hóa ước đạt 597,44 tỷ đồng, tăng 5,45% so với tháng trước và tăng 21,48% so với cùng kỳ năm trước. So với tháng trước, các nhóm hàng đều có doanh thu tăng từ 1,46-8,56%, một số nhóm tăng cao như: lương thực, thực phẩm tăng 5,54%; hàng may mặc tăng 6,98%; gỗ và vật liệu xây dựng tăng 8,56%; phương tiện đi lại, trừ ô tô con (kể cả phụ tùng) tăng 7,58%; xăng dầu các loại tăng 6,86%; nhiên liệu khác (trừ xăng dầu) tăng 4,26%; đá quý, kim loại quý và sản phẩm tăng 6,63%; hàng hóa khác tăng 5,28%; doanh thu dịch vụ sửa chữa xe máy và xe có động cơ khác tăng 4,26%. 
Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống ước đạt 82,02 tỷ đồng, tăng 6,95% so với tháng trước, tăng 43,22% so với cùng kỳ năm trước. Tính riêng dịch vụ lưu trú ước tính đạt 9,33 tỷ đồng, tăng 11,65% so với tháng trước, tăng 44,57% so với cùng kỳ năm trước; dịch vụ ăn uống ước tính đạt 72,69 tỷ đồng, tăng 6,38% so với tháng trước, tăng 43,05% so với cùng kỳ năm trước.
Doanh thu dịch vụ du lịch lữ hành ước đạt 0,55 tỷ đồng, tăng 20,35% so với tháng trước và tăng 22,22% so với cùng kỳ năm trước. Dịp nghỉ lễ 30/4-01/5 các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh đã thu hút nhiều du khách trong và ngoài tỉnh. Trong dịp này, tỉnh đã tổ chức khai mạc Chương trình du lịch về nguồn năm 2022 tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Pác Bó, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng. Đây là sự kiện du lịch quan trọng của tỉnh Cao Bằng nhằm kích cầu và phục hồi ngành du lịch sau ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.
Doanh thu dịch vụ tiêu dùng khác ước đạt 36,71 tỷ đồng, tăng 9,49% so với tháng trước và tăng 5,33% so với cùng kỳ năm trước.
Tính chung 5 tháng năm 2022, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 3.172,71 tỷ đồng, tăng 5,57% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: Doanh thu bán lẻ hàng hóa ước đạt 2.658,86 tỷ đồng, tăng 6,53%; doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống ước đạt 353,51 tỷ đồng, tăng 10,11%; doanh thu du lịch lữ hành ước đạt 1,48 tỷ đồng, giảm 31,2%; doanh thu dịch vụ tiêu dùng khác ước đạt 158,87 tỷ đồng, giảm 14,62%.
2. Hoạt động xuất nhập khẩu 
Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua địa bàn quản lý tháng 5 năm 2022 ước đạt 162,2 triệu USD, tăng 132% so với tháng trước. Trong đó kim ngạch nhập khẩu ước đạt 160,5 triệu USD, tăng 126%; kim ngạch xuất khẩu đạt (-0,8) triệu USD (do hủy tờ khai trong kỳ báo cáo); kim ngạch hàng giám sát, tạm nhập tái xuất đạt 2,5 triệu USD, tăng 1584% so với kỳ trước. 
Mặt hàng xuất khẩu chủ yếu: Hàng rau quả đạt 1,1 triệu USD, tăng 16% so với tháng trước; gỗ đạt 1,2 triệu USD giảm 53% so với tháng trước. 
Mặt hàng nhập khẩu chủ yếu: Hàng rau quả đạt 0,027 triệu USD đạt 10% so với tháng trước; Than các loại đạt 5,8 triệu USD tăng 100% so với tháng trước; Vải các loại đạt: 0,946 triệu USD tăng 207% so với tháng trước; Máy móc thiết bị phụ tùng khác đạt 2,4 triệu USD tăng 345% so với tháng trước; Ô tô ô tô vận tải đạt 31,2 triệu USD tăng 292% so với tháng trước; ô tô tải tự đổ đạt 74 triệu USD tăng 172% so với tháng trước.
3. Hoạt động vận tải
Doanh thu hoạt động vận tải tháng 5 năm 2022 ước đạt 22,11 tỷ đồng, tăng 4,28% so với tháng trước và giảm 2,46% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu hoạt động vận tải tháng 5 năm 2022 tăng so với tháng trước ở cả hoạt động vận tải hành khách, vận tải hàng hóa và dịch vụ hỗ trợ vận tải.
Vận tải hành khách
Ước tính tháng 5 năm 2022 vận chuyển hành khách đạt 76,3 nghìn lượt hành khách, tăng 2,6% so với tháng trước, giảm 5,1% so với cùng kỳ năm trước; ước tính hành khách luân chuyển đạt 5.008,1 nghìn lượt HK.km so với tháng trước tăng 1,3%, tăng 1,72% so với cùng kỳ năm trước. 
Trong 5 tháng đầu năm 2022 vận tải hành khách ước tính đạt 435,0 nghìn hành khách và đạt 24.415,4 nghìn lượt HK.km, so với cùng kỳ năm trước số hành khách vận chuyển giảm 33,81% và số hành khách luân chuyển giảm 36,9%.
Vận tải hàng hoá
Vận chuyển hàng hóa tháng 5 năm 2022 ước tính đạt 95,3 nghìn tấn hàng hóa và luân chuyển hàng hóa đạt 3.151,0 nghìn tấn.km, so với tháng trước tăng 1,80% hàng hóa vận chuyển và tăng 3,30% hàng hóa luân chuyển.
Tính chung 5 tháng đầu năm 2022, vận tải hàng hóa ước tính đạt 494,2 nghìn tấn hàng hóa vận chuyển, giảm 47,22%; hàng hóa luân chuyển ước tính đạt 15.699,7 nghìn tấn.km, giảm 12,41% so với cùng kỳ năm trước.
V. TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG
1. Thu chi ngân sách 
Hoạt động thu, chi ngân sách Nhà nước tính đến ngày 15/5 đạt được nhiều kết quả tích cực. Thu ngân sách tăng khá so với cùng kỳ năm trước; chi ngân sách đáp ứng kịp thời, đầy đủ các yêu cầu đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, an sinh xã hội và hoạt động của bộ máy nhà nước.
Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt 1.699.867 triệu đồng, bằng 308% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: thu nội địa đạt 426.952 triệu đồng, bằng 88% so với cùng năm trước; thu cân đối hoạt động xuất nhập khẩu đạt 1.272.415 triệu đồng, bằng 1.924% so với cùng kỳ năm trước; thu các khoản huy động đóng góp 500 triệu đồng.  
Tổng chi ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt 1.991.578 triệu đồng, bằng bằng 93% so cùng kỳ năm 2021, trong đó: chi thường xuyên và mục tiêu sự nghiệp đạt 1.794.896 triệu đồng, bằng 92%; chi đầu tư phát triển 195.022 triệu đồng, bằng 102%; chi trả nợ lãi 360 triệu  đồng, bằng 116%; chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1.300 triệu đồng, bằng 100% so với cùng kỳ năm trước. 
2. Hoạt động tín dụng, ngân hàng 
Hoạt động tín dụng, ngân hàng trên địa bàn tỉnh chấp hành nghiêm các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và quy định của Ngân hàng Nhà nước về hoạt động tiền tệ, tín dụng và ngân hàng. Các tổ chức tín dụng duy trì thu hút, tăng trưởng nguồn vốn nhãn rỗi tại địa phương, sẵn sàng đáp ứng các nhu cầu vay vốn hợp pháp; tiếp tục ưu tiên đầu tư vốn tín dụng vào lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, nông nghiệp, nông thôn và triển khai đồng bộ các giải pháp mở rộng tín dụng phục vụ sản xuất kinh doanh và tiêu dùng nhằm hạn chế tín dụng đen. Kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, không nới lỏng các quy định trong thẩm định, cho vay đảm bảo an toàn hoạt động ngân hàng. 
Mặt bằng lãi suất huy động và cho vay được duy trì ổn định, các ngân hàng trên địa bàn tỉnh áp dụng mức lãi suất huy động vốn, lãi suất cho vay phù hợp với quy định của Ngân hàng Nhà nước và diễn biến của thị trường. Lãi suất huy động tiền gửi biến động từ 0,1%-5,65% trên 1 năm, lãi suất tiền gửi online cao hơn tại quầy giao dịch từ 0,2-0,4% trên năm; lãi suất cho vay các lĩnh vực ưu tiên biến động từ 4,5%-11,65%; lãi suất cho vay kinh doanh thông thường phổ biến ở mức 7,5%-13% trên 1 năm phụ thuộc vào kỳ hạn từng gói. 
Tổng vốn huy động và quản lý trên địa bàn ước tính đến 31/5/2022 đạt 25.400 tỷ đồng, tăng 1,12% hay tăng 282 tỷ đồng so với đầu năm, trong đó: Nguồn vốn huy động tại địa phương ước đạt 22.125 tỷ đồng, tăng 1% hay tăng 219 tỷ đồng; nguồn vốn quản lý ước đạt 3.275 tỷ đồng, tăng 1,96% hay tăng 63 tỷ đồng so với đầu năm. Tổng dư nợ cho vay nền kinh tế đến 31/5/2022 ước đạt 13.015 tỷ đồng, tăng 1,21% hay tăng 156 tỷ đồng so với đầu năm, trong đó nợ xấu 144 tỷ đồng, chiếm 1,11% tổng dư nợ.  
Hoạt động ngoại hối trên địa bàn không có biến động lớn, các ngân hàng điều chỉnh tỷ giá USD trên cơ sở tỷ giá trung tâm Ngân hàng Nhà nước công bố hàng ngày và biến động của thị trường; các nhu cầu ngoại tệ hợp pháp được đáp ứng đầy đủ thông qua các tổ chức tín dụng. 
Hoạt động kinh doanh vàng vẫn được duy trì ổn định, giá vàng được điều chỉnh phù hợp với biến động giá vàng trong nước, các nhu cầu giao dịch vàng của người dân cơ bản được đáp ứng. Từ đầu năm đến nay, giá vàng có xu hướng tăng, giảm theo biến động của thị trường, tính đến ngày 12/5/2022 giá vàng trong nước với mức mua vào - bán ra lần lượt 69,7-70,3 triệu đồng/lượng; chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới vẫn ở mức cao.
VI. MỘT SỐ VẤN ĐỀ XÃ HỘI
1. Tình hình dịch bệnh và ngộ độc thực phẩm
Hiện nay tình tình dịch Covid-19 cơ bản đã được kiểm soát, để đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu kép vừa phòng chống dịch Covid-19, vừa phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, trật tự xã hội, Sở Y tế tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19, chủ động kiểm soát nguy cơ dịch bệnh đảm bảo linh hoạt, hiệu quả; phát hiện, xử lý kịp thời các tình huống xảy ra.
Lũy tích từ ngày 04/2/2022 đến ngày 15/5/2022, tỉnh Cao Bằng xét nghiệm, sàng lọc Covid-19 được 560.857 mẫu, trong đó 95.134 mẫu dương tính. Hiện tại, có 2.413 trường hợp bệnh không có triệu chứng đang được cách ly, điều trị tại nhà, khỏi bệnh 92.639 người, chuyển tuyến trung ương 03 người và tử vong 59 người.
Tiếp tục tổ chức thực hiện tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi trên địa bàn tỉnh; tăng cường triển khai tiêm vắc xin Covid-19 nhắc lại cho người từ 18 tuổi trở lên; tổ chức chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc tiêm chủng vắc xin an toàn, khoa học, hợp lý, hiệu quả và thần tốc hơn nữa cho các đối tượng được tiêm ở tất cả các địa phương trong tỉnh.
Đối với các bệnh truyền nhiễm gây dịch khác: Trong tháng ghi nhận một số bệnh lưu hành như: Adeno 32 ca; Cúm 572 ca; Lỵ amip 02 ca; Lỵ trực trùng 01 ca, Quai bị 02 ca; Thủy đậu 01 ca; Tiêu chảy 234 ca; Viêm gan vi rút khác 11 ca. Tất cả các trường hợp mắc bệnh được phát hiện và điều trị, xử lý kịp thời, không có tử vong.
Số trường hợp đang điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng Methadone tính đến tháng 5/2022 là 2.050 người. Trong tháng phát hiện 01  trường hợp nhiễm HIV mới; có 02 trường hợp mới chuyển AIDS; Số chết do AIDS: 03 trường hợp. 
Trong tháng trên địa bàn tỉnh không có vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra.
2. Giáo dục
Tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong trường học, duy trì việc dạy và học trực tiếp, đảm bảo trẻ em, học sinh đến trường an toàn; chuẩn bị các điều kiện cần thiết phục vụ cho công tác tổ chức thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2022-2023 và thi tốt nghiệp THPT năm học 2021-2022; xây dựng danh mục sách giáo khoa lớp 3, lớp 7, lớp 10 sử dụng trên địa bàn tỉnh. Kiểm tra, tư vấn công tác kiểm định chất lượng giáo dục và đăng ký xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia năm 2022. Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình Sức khỏe học đường giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh. Tăng cường đẩy mạnh việc giáo dục, tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho phụ huynh, giáo viên và học sinh trong việc phòng, chống tai nạn thương tích; phòng, chống đuối nước trẻ em.
3. Tình hình trật tự, an toàn giao thông
Từ ngày 15/4/2022 đến ngày 14/5/2022 trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 11 vụ tai nạn giao thông đường bộ làm chết 01 người, bị thương 09 người, thiệt hại tài sản ước tính 84 triệu đồng. So với tháng trước tai nạn giao thông tăng 03 vụ, giảm 04 người chết, không tăng không giảm số người bị thương. 
4. Bảo vệ môi trường và phòng chống cháy, nổ
Từ ngày 15/4/2022 đến ngày 14/5/2022 lực lượng chức năng phát hiện 18 vụ vi phạm môi trường, xử lý hành chính 14 vụ với số tiền xử phạt 35,5 triệu đồng. So với tháng trước, số vụ vi phạm môi trường đã phát hiện tăng 02 vụ, giảm 11 vụ vi phạm môi trường đã xử lý.
Về tình hình cháy, nổ: Trong tháng không xảy ra cháy, nổ.
5. Thiệt hại do thiên tai
Trong tháng 5 xảy ra 02 vụ thiên tai do lốc sét, mưa đá và mưa lớn, lũ, ngập lụt làm 01 người chết do lũ cuốn trôi tại huyện Nguyên Bình; 06 ngôi nhà bị hư hại, 20 ha lúa và 396,3 ha hoa màu bị thiệt hại; 11 con gia súc và 250 con gia cầm bị chết, cuốn trôi; 0,29 ha ao nuôi cá bị lũ cuốn trôi, 01 xe ô tô bị hư hỏng do mưa lớn gây sạt lở đất đá đè trúng; tuyến đường giao thông đường tỉnh 207 nhiều điểm bị sạt lở taluy dương, mặt đường bị bồi lấp gây ảnh hưởng giao thông đi lại, giao thông nông thôn nhiều tuyến đường bị xói mòn, bị sạt lở tại các huyện Thạch An, Quảng Hòa, Hạ Lang; tổng giá trị thiệt hại ước tính 3.120 triệu đồng.

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây