Báo cáo kinh tế xã hội tháng 02 và 02 tháng năm 2024

Thứ tư - 28/02/2024 21:51

I. SẢN XUẤT NÔNG, LÂM NGHIỆP VÀ THUỶ SẢN

1. Nông nghiệp

Trồng trọt

Cây hàng năm

Sản xuất nông nghiệp trong tháng 02 tập trung chủ yếu vào cày ải, làm đất,  phát quang nương rẫy, nạo vét kênh mương để chuẩn bị lấy nước gieo cấy lúa và tiếp tục gieo trồng các cây trồng chính vụ đông xuân.

Tính đến ngày 15/2, tiến độ gieo trồng các loại cây hàng năm vụ đông xuân như sau: cây ngô trồng được 3.199 ha, tăng 4,61% hay tăng 141 ha so với cùng kỳ năm trước; cây thuốc lá trồng được 3.719 ha, so cùng kỳ năm trước tăng 13,28% hay tăng 436 ha, hiện nay cây phát triển ở giai đoạn bén rễ đến 5-6 lá, đang được bà con nông dân bón thúc lần 01 kết hợp vun gốc; khoai lang trồng được 13 ha, bằng 100% so với cùng kỳ năm trước; cây mía trồng được 477 ha, tăng 2,8% hay tăng 13 ha; cây đậu tương trồng được 71 ha, tăng 2,9% hay tăng 2 ha; rau các loại trồng được 725 ha, tăng 2,84% hay tăng 20 ha so với cùng kỳ năm trước. Nhìn chung tiến độ gieo trồng các cây trồng chính tăng so với cùng kỳ năm trước; công tác cung ứng giống cây trồng, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật… được các cấp, các ngành chức năng quan tâm, triển khai thực hiện đáp ứng kịp thời nhu cầu sản xuất của người dân.

Cây lâu năm

Trong tháng, các hộ gia đình tập trung thu hoạch các loại cây ăn quả phục vụ gia đình và thị trường trong dịp Tết Nguyên đán như: chuối, đu đủ, dứa, chanh, táo, bưởi... Đồng thời đầu tư cải tạo vườn, chăm sóc một số cây vừa thu hoạch xong, loại bỏ những cây già cỗi, cho năng suất thấp và trồng mới các loại cây ăn quả có giá trị kinh tế cao, nhu cầu của thị trường lớn.

Tình hình sâu bệnh hại cây trồng

Thời tiết trong tháng mưa, nắng xen kẽ độ ẩm cao tạo điều kiện cho sâu, bệnh phát sinh, gây hại đối với cây trồng xảy ra tại tất cả các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh ở mức độ gây hại nhẹ - trung bình, đã được cơ quan chức năng kịp thời khuyến cáo người dân xử lý các ổ bệnh không để lây lan trên diện rộng.

Chăn nuôi  

Tổng đàn trâu hiện có 106.468 con, tăng 0,43% hay tăng 451 con so với cùng kỳ năm trước; đàn bò hiện có 105.382 con, tăng 0,38% hay tăng 396 con; sản lượng thịt trâu hơi xuất chuồng tháng 02 đạt 224 tấn, tăng 2,28% hay tăng 5 tấn so với cùng kỳ năm 2023, lũy kế từ đầu năm 444 tấn, tăng 2,78% hay tăng 12 tấn; sản lượng thịt bò hơi xuất chuồng tháng 02 đạt 224 tấn, tăng 1,82% hay tăng 4 tấn, lũy kế từ đầu năm đạt 435 tấn, tăng 2,11% hay tăng 9 tấn so với cùng kỳ năm trước.

Tổng số lợn hiện có 337.022 con, tăng 3,5% hay tăng 11.391 con so với cùng thời điểm năm 2023; sản lượng thịt lợn hơi xuất chuồng tháng 02 đạt 2.034 tấn, tăng 0,39% hay tăng 8 tấn so với cùng kỳ năm trước, lũy kế từ đầu năm đạt 3.904 tấn, tăng 0,04% hay tăng 40 tấn so với cùng kỳ năm trước. 

Tổng số gia cầm hiện có 2.989,56 nghìn con, tăng 1,63% hay tăng 47,86 nghìn con so với cùng thời điểm năm trướcsản lượng thịt gia cầm hơi xuất chuồng tháng 02 đạt 718 tấn, tăng 0,98% hay tăng 7 tấn, lũy kế từ đầu năm đạt 1.411 tấn, tăng 0,43% hay tăng 6 tấn; sản lượng trứng gia cầm đạt 3.097 nghìn quả, tăng 1,24%, lũy kế từ đầu năm đạt 6.447 nghìn quả, tăng 1,66% so với cùng kỳ năm trước.

Từ ngày 13/01 đến ngày 15/02/2024, do ảnh hưởng của thời tiết rét đậm, rét hại, nhiệt độ giảm sâu đã gây thiệt hại cho đàn gia súc 575 con chết rét (409 con trâu, 138 con bò, 05 con ngựa, 22 con dê và 01 con lợn). Dịch tả lợn Châu Phi phát sinh 01 ổ dịch mới tại huyện Hoà An và phát sinh thêm các ca bệnh tại các huyện Bảo Lâm, Bảo Lạc, Quảng Hoà, làm mắc và buộc tiêu huỷ tổng số 105 con lợn; có 04 ổ dịch chưa qua 21 ngày, hiện đang được theo dõi và áp dụng các biện pháp chống dịch theo quy định. Ngoài ra các loại dịch bệnh thông thường vẫn xảy ra lác đác tại các địa phương làm chết 01 con trâu do bệnh tụ huyết trùng.

2. Lâm nghiệp

Diện tích trồng rừng mới trong tháng tính đến ngày 15/02/2024 ước tính đạt 168,46 ha, tăng 106,76 ha so với cùng kỳ năm trước, lũy kế từ đầu năm là 290,83 ha, tăng 194,97 ha, diện tích rừng trồng mới tăng cao do người dân trồng lại rừng sau khai thác, trồng rừng thay thế và trồng mới của Dự án bảo vệ và phát triển rừng; sản lượng gỗ khai thác ước tính khoảng 461,31 m3, tăng 183,06 m³ so cùng kỳ năm trước, lũy kế từ đầu năm là 1.299,95 m3, tăng 423,28 m³; sản lượng củi khai thác khoảng 59.519,88 ste, tăng 303,38 ste so cùng kỳ năm trước, lũy kế từ đầu năm 117.107,11 ste, tăng 13,09 ste. Số cây lâm nghiệp trồng phân tán ước tính trồng được 75,94 nghìn cây, chủ yếu là keo, lát, thông, sa mộc...

3. Thuỷ sản

Sản xuất thủy sản tháng 02 phát triển ổn định, các hộ nuôi trồng thủy sản tập trung thu hoạch các loại thuỷ sản phục vụ thị trường trong dịp Tết Nguyên đán; đồng thời tranh thủ thời tiết thuận lợi vệ sinh, khử trùng ao, hồ, lồng bè để chuẩn bị thả giống cho vụ mới. Việc đánh bắt các loại thủy sản trên sông, suối vẫn được duy trì nhưng sản lượng đánh bắt còn thấp. Tổng sản lượng thủy sản trong tháng ước tính đạt 42,89 tấn, tăng 2,62% hay tăng 1,1 tấn so với cùng kỳ năm trước, lũy kế từ đầu năm đạt 113,53 tấn, tăng 1,64% hay tăng 1,39 tấn, trong đó: sản lượng thủy sản khai thác ước tính đạt 5,24 tấn, tăng 0,46% hay tăng 0,03 tấn, lũy kế từ đầu năm 10,8 tấn, tăng 0,51% hay tăng 0,05 tấn; sản lượng thủy sản nuôi trồng ước tính đạt 37,65 tấn, tăng 2,93% hay tăng 1,07 tấn, lũy kế từ đầu năm 102,73 tấn, tăng 1,32% hay tăng 1,34 tấn.

II. SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP

Tháng 02 năm 2024 các đơn vị sản xuất ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh gặp khó khăn trong sản xuất nhưng một số doanh nghiệp lớn vẫn hoạt động ổn định. Là tháng trùng với Tết Nguyên đán, các đơn vị sản xuất ngành công nghiệp hoạt động thời gian ít hơn so với cùng kỳ năm trước, đến thời gian thu thập thông tin một số đơn vị tạm ngừng sản xuất, công nhân một số nhà máy nghỉ Tết chưa quay lại làm việc vì vậy chỉ số sản xuất công nghiệp giảm so với cùng kỳ năm trước.

Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng 02 năm 2024 giảm 20% so với tháng trước và giảm 18,64% so với cùng kỳ năm trước, số giảm chủ yếu ở ngành sản xuất và phân phối điện, ngành khai khoáng. Trong đó: ngành sản xuất và phân phối điện giảm 31,3%; ngành khai khoáng giảm 30,2%; ngành công nghiệp chế biến, chế tạo giảm 8,7%; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 16,82% so với cùng kỳ năm trước.

Chỉ số sản xuất công nghiệp 02 tháng giảm 1,53% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: ngành sản xuất và phân phối điện giảm 18,17%; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 6,74%; ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 3,63%; ngành khai khoáng tăng 3,19% so với cùng kỳ năm trước. 

III. ĐẦU TƯ, XÂY DỰNG

Ước tính tháng 02 năm 2024 vốn đầu tư thực hiện từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý đạt 87,33 tỷ đồng, bằng 54,63% so với tháng trước, giảm 31,97% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: vốn ngân sách Nhà nước cấp tỉnh ước thực hiện được 83,56 tỷ đồng, giảm 45,1%; vốn ngân sách Nhà nước cấp huyện ước thực hiện được 3,77 tỷ đồng, giảm 50,62% so với tháng trước.

Tháng 02 là tháng Tết Nguyên đán Giáp Thìn, các công nhân chủ yếu là lao động ở các tỉnh khác nghỉ về quê ăn Tết sớm và dự kiến kéo dài đến cuối tháng 02 mới trở lại làm việc nên khối lượng thực hiện các công trình, dự án thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý chỉ đạt khoảng một nửa so với tháng trước.

IV. THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ, GIÁ CẢ

Tình hình hoạt động kinh doanh của các đơn vị thương mại, dịch vụ, vận tải trong những ngày đầu năm diễn ra sôi nổi, nhu cầu mua sắm tăng cao chủ yếu tập trung dịp trước Tết Nguyên đán, sau Tết nhu cầu tiêu dùng của người dân giảm. Hàng hoá lưu thông trên thị trường dồi dào, phong phú và đa dạng đáp ứng được nhu cầu mua sắm của người dân.

1. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 02 năm 2024 ước đạt 957,23 tỷ đồng, giảm 11,22% so với tháng trước và tăng 29,45% so với cùng kỳ năm trước. Chia theo ngành hoạt động:

Doanh thu bán lẻ hàng hóa ước đạt 711,13 tỷ đồng, giảm 9,29% so với tháng trước và tăng 22,76% so với cùng kỳ năm trước. Hầu hết, các nhóm hàng đều có doanh thu dự ước giảm so với tháng trước, cụ thể: Lương thực, thực phẩm giảm 1,18%; hàng may mặc giảm 17,59%; đồ dùng, dụng cụ, trang thiết bị gia đình giảm 18,26%; vật phẩm, văn hoá, giáo dục giảm 8,13%; gỗ và vật liệu xây dựng giảm 28,33%; phương tiện đi lại, trừ ô tô con (kể cả phụ tùng) giảm 16,05%; xăng, dầu các loại giảm 1,55%; nhiên liệu khác (trừ xăng dầu) giảm 9,83%; hàng hóa khác giảm 15,92%; doanh thu dịch vụ sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác giảm 9,99%. Ngược lại nhóm hàng đá quý, kim loại quý và sản phẩm ước tính tăng 14,58% so với tháng trước do ngày vía Thần tài vào ngày 19/2/2024, nên nhu cầu của người dân đối với nhóm hàng này tăng.

Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống ước đạt 176,79 tỷ đồng, giảm 18,62% so với tháng trước, tăng 55,8% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, dịch vụ lưu trú ước tính đạt 16,45 tỷ đồng, giảm 9,84%; dịch vụ ăn uống ước tính đạt 160,34 tỷ đồng, giảm 19,42% so với tháng trước.

Doanh thu dịch vụ du lịch lữ hành ước đạt 0,72 tỷ đồng, tăng nhẹ 2,61% so với tháng trước và tăng 44,49% so với cùng kỳ năm trước, do dịp Tết người dân địa phương cũng có xu hướng du xuân đến các địa điểm du lịch nội tỉnh.

Những ngày đầu năm mới Xuân Giáp Thìn 2024, thời tiết ấm áp thuận lợi cho các hoạt động vui chơi, du xuân. Nhiều người dân và du khách lựa chọn các khu vui chơi ở Thành phố cũng như các điểm du lịch, danh lam thắng cảnh của tỉnh để tham quan, trải nghiệm trong kỳ nghỉ Tết. Ngoài ra, các đền, chùa, điểm du lịch tâm linh trên địa bàn tỉnh là những điểm thu hút khách.

Doanh thu dịch vụ tiêu dùng khác ước đạt 68,59 tỷ đồng, giảm 10,04% so với tháng trước và tăng 48,46% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung 02 tháng năm 2024, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 2.035,38 tỷ đồng, tăng 21,39% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: Doanh thu bán lẻ hàng hóa ước đạt 1.495,1 tỷ đồng, tăng 13,85%; doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống ước đạt 394,02 tỷ đồng, tăng 53,85%; doanh thu du lịch lữ hành ước đạt 1,42 tỷ đồng, tăng 33,38%; doanh thu dịch vụ tiêu dùng khác ước đạt 144,84 tỷ đồng, tăng 36,1% so với cùng kỳ năm trước.

2. Giá cả thị trường

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 02 năm 2024 tăng 0,56% so với tháng trước, chủ yếu tăng nhiều ở nhóm lương thực và nhóm giao thông do nhu cầu của người dân tăng trong dịp Tết Nguyên đán. Có 08/11 nhóm hàng hóa, dịch vụ có chỉ số giá tăng, cụ thể: Hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 0,83% (nhóm lương thực tăng 4,62% và thực phẩm tăng 0,7%, đặc biệt là mặt hàng gạo tăng 6,4% so với tháng trước); đồ uống và thuốc lá tăng 0,01%; nhà ở, điện nước, chất đốt và VLXD tăng 0,26%; thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,20%; thuốc và dịch vụ y tế tăng 0,21%; giao thông tăng 2,17% (chủ yếu do nhóm nhiên liệu tăng 5,75%); văn hóa, giải trí và du lịch tăng 0,17%; hàng hóa và dịch vụ khác tăng nhẹ 0,06%. Ngược lại nhóm hàng hóa May mặc, mũ nón, giày dép giảm 0,36%. Riêng nhóm bưu chính viễn thông và nhóm giáo dục có chỉ số giá không tăng không giảm so với tháng trước.

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 02 năm 2024 tăng 0,7% so với tháng 12 năm 2023 và tăng 1,35% so với cùng kỳ năm trước. Chỉ số giá tiêu dùng bình quân 02 tháng năm 2024 tăng 1,09% so với bình quân cùng kỳ năm 2023.

Chỉ số giá vàng tháng 02 năm 2024 tăng 2,41% so với tháng 01 năm 2024, tăng 18,79% so với cùng kỳ năm trước. Chỉ số giá vàng bình quân 02 tháng năm 2024 tăng 18,39% so với bình quân cùng kỳ.

Chỉ số giá Đô la Mỹ tháng 02 năm 2024 tăng 0,41% so với tháng trước, tăng 0,89% so với tháng 12 năm 2023 và tăng 3,92% so với cùng kỳ năm trước. Chỉ số giá Đô la Mỹ bình quân 02 tháng năm 2024 tăng 3,79% so với bình quân cùng kỳ.

3. Hoạt động vận tải

Doanh thu hoạt động vận tải

Doanh thu hoạt động vận tải tháng 02 năm 2024 ước đạt 36,26 tỷ đồng, giảm 8,57% so với tháng trước và tăng 16,72% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: doanh thu vận tải hành khách tăng 6,97% so với tháng trước do nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Tết tăng; doanh thu vận tải hàng hóa giảm 23,1% do các đơn vị vận chuyển hàng hoá nghỉ Tết sớm; doanh thu dịch vụ hỗ trợ vận tải tăng 8,09% và doanh thu bưu chính, chuyển phát giảm 2,6% so với tháng trước.

Doanh thu vận tải cộng dồn từ đầu năm đến cuối tháng báo cáo ước đạt 75,92 tỷ đồng, tăng 22,91% so với cùng kỳ năm trước.

Vận tải hành khách

Tháng 02 năm 2024 vận chuyển hành khách ước đạt 226,8 nghìn lượt hành khách, tăng 14,94% so với tháng 01 năm 2024, tăng 116,04% so với cùng kỳ năm trước; ước tính hành khách luân chuyển đạt 18.387,9 nghìn lượt HK.km so với tháng trước tăng 6,67%, tăng 108,1% so với cùng kỳ năm trước.

Vận tải hành khách trong 02 tháng đầu năm 2024 ước tính đạt 424,1 nghìn hành khách và đạt 35.625,7 nghìn lượt HK.km, so với cùng kỳ năm trước số hành khách vận chuyển tăng 87,84% và số hành khách luân chuyển tăng 77,26%.

Vận tải hàng hoá

Dự ước vận chuyển hàng hóa tháng 02 năm 2024 đạt 112,6 nghìn tấn hàng hóa và luân chuyển hàng hóa đạt 4.776 nghìn tấn.km, so với tháng trước giảm 18,64% hàng hóa vận chuyển và giảm 18,1% hàng hóa luân chuyển.

Tính chung 02 tháng đầu năm 2024, vận tải hàng hóa ước tính đạt 250,9 nghìn tấn hàng hóa vận chuyển, tăng 26,17%; hàng hóa luân chuyển ước tính đạt 10.607,2 nghìn tấn.km, giảm 25,98% so với cùng kỳ năm trước.

V. MỘT SỐ VẤN ĐỀ XÃ HỘI

1. Tình hình dịch bệnh và ngộ độc thực phẩm

Trong tháng 02 trên địa bàn tỉnh không có vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra. Phát hiện 2 trường hợp nhiễm HIV mới, 12 trường hợp mắc Lao mới. Duy trì hoạt động điều trị Methadone tại 12 cơ sở điều trị. Tổng số bệnh nhân hiện đang điều trị Methadone tại 12 cơ sở là 1.220 bệnh nhân. Đối với các bệnh truyền nhiễm trong tháng ghi nhận một số bệnh lưu hành như: Adenoviruts 24 ca; Cúm 383 ca; Thủy đậu 22 ca; Tiêu chảy 251 ca; Viêm gan vi rút khác 05 ca; 04 trường hợp COVID-19; 02 trường hợp Lao phổi; giám sát tích cực tại BVĐK tỉnh ghi nhận: 06 ca tiêu chảy cấp; 03 ca Tay chân miệng.

2. Hoạt động văn hoá, thể thao

Nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao, mừng Đảng, mừng Xuân Giáp Thìn 2024 được tổ chức thiết thực, phù hợp với văn hóa truyền thống, phong tục tập quán của dân tộc, tạo không khí vui tươi, phấn khởi và tin tưởng của nhân dân trên địa bàn tỉnh: Chương trình nghệ thuật với chủ đề “Cao Bằng - Hội tụ sắc xuân” đón chào năm mới Xuân Giáp Thìn (Countdown Cao Bằng 2024); Triển lãm ảnh chủ đề “Vẻ đẹp Non nước Cao Bằng”; Chương trình nghệ thuật Chào Xuân Giáp Thìn năm 2024; Các trò chơi dân gian và hoạt động trải nghiệm, trưng bày triển lãm chuyên đề phục vụ du khách tham quan... Tổ chức các hoạt động thể dục thể thao, các trò chơi dân gian nhân dịp Tết Nguyên đán 2024.

3. Tình hình trật tự, an toàn giao thông

Từ ngày 15/01/2024 đến ngày 14/02/2024 trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 17 vụ tai nạn giao thông đường bộ làm 01 người chết, 18 người bị thương, thiệt hại tài sản ước tính 196 triệu đồng. So với tháng trước tai nạn giao thông giảm 14 vụ, giảm 07 người chết và giảm 15 người bị thương.

4. Bảo vệ môi trường, thiên tai và phòng chống cháy, nổ

Từ ngày 15/01/2024 đến ngày 14/02/2024 lực lượng chức năng phát hiện 16 vụ vi phạm môi trườngKhởi tố 02 vụ, 02 bị can; đề nghị truy tố 01 vụ, 01 bị can và xử lý hành chính 07 vụ, 09 đối tượng, phạt tiền 37,5 triệu đồng. So với tháng trước, số vụ vi phạm môi trường đã phát hiện giảm 03 vụ.

Về tình hình cháy, nổ: xảy ra 01 vụ cháy nhà, không có thiệt hại về người, thiệt hại tài sản ước tính khoảng 150 triệu đồng, nguyên nhân ban đầu xác định do người dân đốt rác không kiểm soát được lửa dẫn đến cháy lan vào ngôi nhà.

Về thiệt hại do thiên tai: Trong tháng xảy ra 01 vụ thiên tai do rét hại, sương muối làm 575 con gia súc bị chết, ước tính giá trị thiệt hại 5,7 tỷ đồng.

5. Tình hình Tết Nguyên đán

Công tác chăm lo, chuẩn bị Tết cho nhân dân theo chủ trương mọi người, mọi nhà đều được vui xuân, đón Tết, đảm bảo an sinh xã hội, vui tươi, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm.

Thực hiện cấp phát 666,015 tấn gạo cứu đói Tết Nguyên đán Giáp Thìn cho 10.994 hộ với 44.401 nhân khẩu.

Các cấp, các ngành, đoàn thể và doanh nghiệp đã tổ chức thăm hỏi, động viên chúc Tết và tặng quà các đơn vị lực lượng vũ trang, các trung tâm, đối tượng người có công với cách mạng, đối tượng chính sách xã hội, văn nghệ sĩ tiêu biểu và người lao động. Toàn tỉnh đã tặng 63.772 suất quà với tổng kinh phí 30,58 tỷ đồng. Bên cạnh đó hướng dẫn các địa phương chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi, toàn tỉnh có 81.376 người cao tuổi, năm 2024 có 35 cụ tròn 100 tuổi được Chủ tịch nước trao thiếp mừng thọ với kinh phí là 24,5 triệu đồng.

Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã kịp thời chi trả lương tháng 01, 02 năm 2024 cho cán bộ công chức, viên chức, người lao động và lương hưu, trợ cấp BHXH, BHTN bảo đảm đầy đủ, kịp thời. Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cũng thực hiện chi trả tiền lương theo đúng quy định và thưởng Tết Nguyên đán cho người lao động.

                                                                                                                                                                                                             Cục thống kê tỉnh Cao Bằng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây