MyLabel

CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI

Niên giám Thống kê

Thống kê truy cập

Số,Ký hiệu
Ngày có hiệu lực
Tiêu đề
Loại văn bản
Tải về
   
v
 
Quyết đinh số 65/2010/QĐ-TTg11/11/2013Sửa đổi, bổ xung điểm a, khoản 1, điều 3, QĐ 54/2010/QĐ-TTg ngày 24/8/2010 của Thủ tướng chính phủ về chức năng, nhiệm vụ của Tổng cục Thống kêQuyết địnhUpload/Quangcao/ctkcb.png
Quyết đinh số 54/2016/QĐ-TTg19/12/2016Danh mục và nội dung Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xãQuyết địnhUpload/Quangcao/ctkcb.png
Luật số: 89/2015/QH1323/11/2015Luật Thống kêLuậtUpload/VanBan/thông báo tuyển dụng.pdf
Chỉ thị số 7/CT-TTg30/05/2022Tăng cường công tác thống kê Nhà nướcChỉ thịUpload/VanBan/chi-thi-7-ct-ttg.pdf
Luật số 01/2021/QH1512/11/2021Sửa đổi, bổ sung một số điều và Phụ lục danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kêLuậtUpload/VanBan/luat-01_2021_qh15.pdf
Nghị định số 100/2021/NĐ-CP15/11/2021Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kêNghị địnhUpload/VanBan/100_2021_ND-CP.pdf
    Upload/VanBan/Muc xu phat.pdf
    Upload/VanBan/Tham quyen xu phat.pdf
    Upload/VanBan/HỆ THỐNG CHỈ TIÊU THỐNG KÊ LOGISTICS 63 CHỈ TIÊU.pdf
    Upload/VanBan/Kinh te so.pdf
14/CT-UBND09/09/2022Về tăng cường công tác thống kê trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Cao BằngChỉ thịUpload/VanBan/chỉ thị số 14 tăng cường công tác thống kê.pdf
11/2018/QĐ-TTg01/03/2018 Bảng phân loại tiêu dùng theo mục đích của hộ gia đình Việt NamQuyết địnhUpload/VanBan/Danh mục phân loại tiêu dùng theo mục đích của hộ gia đình Việt Nam.pdf
ẢNH HOẠT ĐỘNG

LIÊN KẾT WEBSITE