MyLabel

CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI

Niên giám Thống kê

Thống kê truy cập

Số,Ký hiệu
Ngày có hiệu lực
Tiêu đề
Loại văn bản
Tải về
   
v
 
Quyết đinh số 65/2010/QĐ-TTg11/11/2013Sửa đổi, bổ xung điểm a, khoản 1, điều 3, QĐ 54/2010/QĐ-TTg ngày 24/8/2010 của Thủ tướng chính phủ về chức năng, nhiệm vụ của Tổng cục Thống kêQuyết địnhUpload/Quangcao/ctkcb.png
Quyết đinh số 54/2016/QĐ-TTg19/12/2016Danh mục và nội dung Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xãQuyết địnhUpload/Quangcao/ctkcb.png
Luật số: 89/2015/QH1323/11/2015Luật Thống kêLuậtUpload/VanBan/thông báo tuyển dụng.pdf
Chỉ thị số 7/CT-TTg30/05/2022Tăng cường công tác thống kê Nhà nướcChỉ thịUpload/VanBan/chi-thi-7-ct-ttg.pdf
Luật số 01/2021/QH1512/11/2021Sửa đổi, bổ sung một số điều và Phụ lục danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kêLuậtUpload/VanBan/luat-01_2021_qh15.pdf
Nghị định số 100/2021/NĐ-CP15/11/2021Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kêNghị địnhUpload/VanBan/100_2021_ND-CP.pdf
    Upload/VanBan/Muc xu phat.pdf
    Upload/VanBan/Tham quyen xu phat.pdf
    Upload/VanBan/HỆ THỐNG CHỈ TIÊU THỐNG KÊ LOGISTICS 63 CHỈ TIÊU.pdf
    Upload/VanBan/Kinh te so.pdf
14/CT-UBND09/09/2022Về tăng cường công tác thống kê trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Cao BằngChỉ thịUpload/VanBan/chỉ thị số 14 tăng cường công tác thống kê.pdf
11/2018/QĐ-TTg01/03/2018 Bảng phân loại tiêu dùng theo mục đích của hộ gia đình Việt NamQuyết địnhUpload/VanBan/Danh mục phân loại tiêu dùng theo mục đích của hộ gia đình Việt Nam.pdf
văn bản mới Danh mục các Luật mới được Quốc hội khoá XV thông qua tại kỳ họp thứ 3, kỳ họp thứ 4 và kỳ họp bất thường lần thứ hai Upload/VanBan/147-HĐPL-Danh mục VB mới được thông qua.docx
  Các văn bản pháp luật triển khai tuyên truyền trong quý I năm 2023 tại Hội nghị trực tuyến của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng Upload/VanBan/các văn bản triển khai tuyên truyền quý I của UBND tỉnh.docx
ẢNH HOẠT ĐỘNG

LIÊN KẾT WEBSITE