MyLabel

CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI

Niên giám Thống kê

Thống kê truy cập

Báo cáo kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng năm 2021

4/26/2021

I. SẢN XUẤT NÔNG, LÂM NGHIỆP VÀ THUỶ SẢN

Nông nghiệp

Trồng trọt

Cây hàng năm

Trong tháng, thời tiết tương đối thuận lợi mưa, nắng xen kẽ tạo điều kiện cho sinh trưởng và phát triển của cây trồng. Sản xuất nông nghiệp tập trung chủ yếu gieo cấy lúa đông xuân, làm cỏ, vun xới, bón phân cho các loại hoa màu khác như ngô, lạc, đậu tương... Đồng thời thu hoạch rau màu, thuốc lá và phòng chống sâu bệnh cho các loại cây trồng.

Ước tính đến ngày 15/4, tiến độ gieo trồng các loại cây hàng năm thực hiện được như sau: Cây lúa trồng được 3.528,45 ha, so với cùng kỳ năm trước giảm 2,36% hay giảm 85,14 ha, diện tích gieo trồng giảm do đầu vụ thời tiết khô hạn, lượng mưa ít, thiếu nước sản xuất không thuận lợi cho khâu làm đất gieo cấy. Cây ngô trồng được 25.408,5 ha, xấp xỉ bằng diện tích cùng kỳ năm trước; cây thuốc lá trồng được 3.125,5 ha, tăng 3,3% hay tăng 99,73 ha so với cùng kỳ năm trước; cây khoai lang trồng được 191,3 ha, tăng 2,19% hay tăng 4,1 ha; cây đậu tương trồng được 618,4 ha, tăng 0,75% hay tăng 4,62 ha; cây lạc trồng được 286,74 ha, tăng 10,68% hay tăng 27,68 ha; rau, đậu các loại trồng được 1.489,92 ha, giảm 0,36% hay giảm 5,38 ha. Nhìn chung, tiến độ gieo trồng các loại cây trồng chính ở hầu hết các địa phương tăng hơn so với cùng kỳ năm trước, số diện tích đã gieo trồng sinh trưởng và phát triển tốt.

Cây lâu năm

Trong tháng, các hộ gia đình tiếp tục thu hoạch các loại cây ăn quả phục vụ gia đình và thị trường như chuối, mận, dứa, đu đủ… Đồng thời đầu tư cải tạo vườn, chăm sóc các loại cây vừa thu hoạch xong và trồng mới một số diện tích cây ăn quả có giá trị kinh tế cao, nhu cầu của thị trường lớn như bưởi, mít, na, xoài…

Tình hình sâu bệnh hại cây trồng

Trong tháng, thời tiết mưa nắng xen kẽ, độ ẩm cao tạo điều kiện cho sâu, bệnh gây hại trên cây trồng. Cây lúa bị ốc bươu vàng gây hại; cây ngô bị sâu keo mùa thu, sâu gai gây hại, chủ yếu ở các huyện: Quảng Hòa, Nguyên Bình, Hạ Lang… với diện tích bị nhiễm 1.362,98 ha (942 ha lúa, 369 ha ngô), hiện nay đã phòng trừ được trên 85% diện tích bị nhiễm. Trên cây ăn quả chủ yếu là bệnh rệp muội, rệp sáp, sâu vẽ bùa, sâu đục cành, bệnh chảy gôm, bệnh sẹo quả… gây hại nhẹ. Các ngành chức năng theo dõi tình hình sâu bệnh gây hại trên cây trồng và kịp thời khuyến cáo người dân xử lý các ổ bệnh không để lây lan trên diện rộng.

Chăn nuôi

Trong tháng đàn gia súc, gia cầm được người dân thường xuyên quan tâm, đầu tư chăm sóc vì vậy chăn nuôi phát triển bình thường, công tác thú y trên địa bàn tỉnh được các ngành chức năng quan tâm chỉ đạo, chủ động tiêm phòng gia súc, gia cầm và khử trùng tiêu độc chuồng trại. Việc kiểm soát giết mổ, kiểm dịch vận chuyển nội địa được quản lý chặt chẽ nhằm khống chế các dịch bệnh lây lan. Dịch tả lợn Châu Phi và bệnh viêm da nổi cục ở trâu bò vẫn xảy ra lác đác tại một số địa phương, tuy nhiên do phát hiện sớm và được xử lý kịp thời vì vậy không phát sinh thêm ổ dịch mới (tính đến 13/4/2021 có 64 con lợn nhiễm dịch tả lợn Châu Phi với trọng lượng 3,8 tấn, lũy kế từ đầu năm 319 con; 06 con bò chết do nhiễm bệnh viêm da nổi cục, lũy kế từ đầu năm 13 con); các ngành chức năng phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức xử lý ổ dịch theo đúng kỹ thuật. Các dịch bệnh thông thường như tụ huyết trùng, phân trắng, tiêu chảy... làm chết 13 con trâu, bò, lũy kế từ đầu năm 34 con. Bệnh dịch tả, phù đầu lợn con... làm chết 17 con, lũy kế từ đầu năm 45 con. Đàn gia cầm mắc rải rác các bệnh Newcastle, tụ huyết trùng... làm chết 297 con, luỹ kế từ đầu năm 1.138 con.

Tổng đàn trâu ước tính 101.475 con, giảm 0,44% hay giảm 452 con so với cùng kỳ năm trước; tổng đàn bò ước tính 111.069 con, giảm 2,57% hay giảm 2.926 con so với cùng kỳ năm trước. Tổng đàn lợn ước tính 287.147 con, tăng 3,94% hay tăng 10.875 con. Tổng đàn gia cầm ước tính có 2.779,7 nghìn con, tăng 3,65% hay tăng 98 nghìn con so với cùng kỳ năm trước; chăn nuôi gia cầm phát triển tốt và ổn định về quy mô. Ước tính sản lượng thịt xuất chuồng tháng 4/2021: Thịt trâu 150,5 tấn, giảm 2,15%, lũy kế từ đầu năm 570,03 tấn, tăng 0,25% so với cùng kỳ năm trước; thịt bò 198,6 tấn, giảm 0,5%, lũy kế từ đầu năm 712 tấn, giảm 0,2%; thịt lợn 1.929,3 tấn, tăng 2,05%, lũy kế từ đầu năm 8.223 tấn, tăng 2,18%; thịt gia cầm các loại 578,26 tấn, giảm 0,76%, lũy kế từ đầu năm 2.124,52 tấn, giảm 1,47%; sản lượng trứng gia cầm các loại 1.977,64 nghìn quả, giảm 0,16%, lũy kế từ đầu năm 7.750,73 nghìn quả, giảm 0,25% so với cùng kỳ năm trước.

Lâm nghiệp

Sản xuất lâm nghiệp trong tháng tập trung kiểm tra, chăm sóc, bảo vệ, khoanh nuôi diện tích rừng hiện có. Các chủ rừng có diện tích rừng được giao khoán bảo vệ thường xuyên chăm sóc, phát quang và chặt tỉa… Công tác quản lý, bảo vệ rừng được tăng cường và kiểm soát chặt chẽ các hành vi khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép. Các phương án phòng chống cháy rừng trong mùa khô được xây dựng, bổ sung và tuyên truyền rộng rãi đến từng xã, xóm và hộ gia đình. Tính đến ngày 16/4/2021 trên địa bàn tỉnh xảy ra 05 vụ chặt phá rừng với diện tích 1,01 ha tại Thành phố Cao Bằng, huyện Nguyên Bình, huyện Hòa An.

Ước tính diện tích rừng trồng mới tập trung toàn tỉnh trong tháng đạt 28,07 ha, giảm 40,53% so với cùng kỳ năm trước, lũy kế từ đầu năm 155,9 ha. Sản lượng gỗ khai thác ước tính đạt 2.488,85 m³, tăng 27,5% so với cùng kỳ năm trước, lũy kế từ đầu năm đạt 8.824,4 m³. Sản lượng củi khai thác ước tính đạt 67.360 Ster, tăng 0,19% so với cùng kỳ năm trước, lũy kế từ đầu năm ước tính đạt 282.794 Ster. Số cây lâm nghiệp phân tán trồng được khoảng 37,72 nghìn cây, chủ yếu là keo, lát, sa mộc, thông, xoan... lũy kế từ đầu năm 582,49 nghìn cây.

Thuỷ sản

Trong tháng 4, nuôi trồng và khai thác thủy sản phát triển ổn định, các hộ nuôi trồng tập trung vào chăm sóc diện tích mới thả giống. Bên cạnh đó, tận thu những diện tích vẫn còn sản phẩm và khai thác tỉa những diện tích thả gối vụ từ năm cuối năm 2020. Khai thác thủy sản trên sông, suối vẫn được duy trì khá tốt. Tổng sản lượng thủy sản ước tính đạt 18 tấn, tăng 14,14% so với cùng kỳ năm trước, lũy kế từ đầu năm 130,2 tấn, tăng 1,38% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Nuôi trồng ước tính đạt 14,89 tấn, tăng 18,65%, lũy kế từ đầu năm 107,46 tấn, giảm 0,46%; khai thác ước tính đạt 3,11 tấn, giảm 3,42%, lũy kế từ đầu năm 22,74 tấn, tăng 11,09%.

II. SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP

Tháng 4 năm 2021, sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh vẫn hoạt động ổn định. Mặc dù, gặp nhiều khó khăn song các doanh nghiệp đã cố gắng tập trung tháo gỡ khó khăn, huy động mọi nguồn lực để hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả. Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng 4 năm 2021 tăng 11,05% so với tháng trước và tăng 24,02% so cùng kỳ năm trước, số tăng chủ yếu ở ngành chế biến, chế tạo. Ngành chế biến, chế tạo tăng 48,46% do một số đơn vị sản xuất phôi thép và chế biến manggan đã hoạt động ổn định trở lại; ngành khai khoáng tăng 7,99%; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 6,2%; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 1,02% do dự tính tháng tới bước vào mùa nắng nóng nhu cầu sử dụng điện, nước tăng cao, vì vậy các doanh nghiệp tập trung tối đa nguồn lực, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh phục vụ tiêu dùng và sản xuất cho các hộ gia đình, doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn tỉnh.

Chỉ số sản xuất công nghiệp 4 tháng tăng 2,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: ngành khai khoáng tăng 13,89%; ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 0,82%; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 0,48%; riêng ngành sản xuất và phân phối điện giảm 1,88%.

Trong tháng, các sản phẩm tăng cao so với cùng kỳ năm trước như: Quặng manggan và tinh quặng manggan tăng 32,04%; cửa ra vào, cửa sổ bằng sắt thép tăng 31,06%; đường tăng 19,94%; điện thương phẩm tăng 5,73%; sắt thép không hợp kim tăng 0,98%; nước tinh khiết tăng 0,53%; nước uống được tăng 0,44%. Các sản phẩm giảm so với cùng kỳ năm trước: Xi măng giảm 46,7%; cát tự nhiên các loại giảm 27,6%; manggan và các sản phẩm của manggan giảm 16,19%; gạch xây giảm 13,58%; sản phẩm in khác giảm 11,25%; đá xây dựng giảm 7,72%; chiếu trúc, chiếu tre giảm 5,57%; điện sản xuất giảm 5,22%.

III. ĐẦU TƯ, XÂY DỰNG

Ước tính tháng 4 năm 2021 vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý thực hiện được 103,04 tỷ đồng, tăng 14,71% so với tháng trước. Trong đó: vốn ngân sách Nhà nước cấp tỉnh ước thực hiện được 92,84 tỷ đồng, tăng 15,75%; vốn ngân sách Nhà nước cấp huyện ước thực hiện được 10,2 tỷ đồng, tăng 6,03% so với tháng trước.

Tháng 4 là tháng đầu quý II, để đảm bảo tiến độ giải ngân đặt ra trên 40% kế hoạch nên dự kiến khối lượng thực hiện vốn trong tháng 4 sẽ cao hơn tháng trước. Đồng thời, do thời tiết trong tháng tương đối thuận lợi nên khối lượng thực hiện được nhiều hơn. Trong tháng, các cơ quan chức năng tiếp tục kiểm tra giám sát, đôn đốc thường xuyên các đơn vị thi công tiếp tục hoàn thiện công trình, dự án chuyển nguồn của năm 2020 và triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện thi công các công trình theo kế hoạch vốn năm 2021 đạt hiệu quả, đảm bảo chất lượng theo yêu cầu.

Tính chung 4 tháng đầu năm 2021, vốn đầu tư phát triển ước tính thực hiện được 452,34 tỷ đồng, bằng 23,47% kế hoạch năm 2021, tăng 6,07% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó vốn ngân sách Nhà nước cấp tỉnh ước thực hiện được 413,77 tỷ đồng, tăng 3,09%; vốn ngân sách Nhà nước cấp huyện ước thực hiện được 38,57 tỷ đồng, tăng 53,67% so với cùng kỳ năm 2020.

IV. THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ

Tình hình hoạt động kinh doanh thương mại, dịch vụ trong tháng 4 năm 2021 của các cơ sở kinh doanh trên địa bàn tỉnh phát triển ổn định. Trong tháng, nhân dân các địa phương trong tỉnh tổ chức tảo mộ vào ngày Tết Thanh minh vì vậy nhu cầu mua sắm hàng hóa phục vụ trong dịp này tăng cao.

Mặt khác, trong tháng có nhiều ngày lễ lớn như Giỗ tổ Hùng Vương, kỷ niệm ngày 30/4 và 01/5 người lao động được nghỉ dài ngày, thu hút lượng khách du lịch đến với tỉnh Cao Bằng tham quan, du lịch sẽ tác động đến hoạt động kinh doanh dịch vụ lưu trú, ăn uống và sức mua trên địa bàn.

Bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 4 năm 2021 ước đạt 698,2 tỷ đồng, tăng 4,54% so với tháng trước và tăng 34,52% so với cùng kỳ năm trước. Chia theo ngành hoạt động:

Doanh thu bán lẻ hàng hóa ước đạt 574,85 tỷ đồng, tăng 4,76% so với tháng trước và tăng 28,78% so với cùng kỳ năm trước. Một số nhóm hàng doanh thu tăng cao so với tháng trước như: nhiên liệu khác (trừ xăng, dầu) tăng 7,44%; gỗ và vật liệu xây dựng tăng 6,48%; sửa chữa xe có động cơ, mô tô, xe máy tăng 5,59%; lương thực, thực phẩm tăng 5,37%.

Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống ước đạt 84,32 tỷ đồng, tăng 3,93% so với tháng trước, tăng 92,69% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, dịch vụ lưu trú ước tính đạt 6,43 tỷ đồng, tăng 12,81%; dịch vụ ăn uống ước tính đạt 79,2 tỷ đồng, tăng gần 5% so với tháng trước. Doanh thu dịch vụ du lịch lữ hành ước đạt 0,28 tỷ đồng, tăng 16,67% so với tháng trước và tăng gấp 2 lần so với cùng kỳ năm trước.

Doanh thu dịch vụ tiêu dùng khác ước đạt 38,75 tỷ đồng, tăng 2,59% so với tháng trước và tăng 37,4% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 4 tháng năm 2021, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 2.884,05 tỷ đồng, tăng 16,96% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó:

Doanh thu bán lẻ hàng hóa ước đạt 2.345,77 tỷ đồng, tăng 17,69%; doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống ước đạt 374,74 tỷ đồng, tăng 14,17%; doanh thu du lịch lữ hành ước đạt 1,41 tỷ đồng, tăng 1,13%; doanh thu dịch vụ tiêu dùng khác ước đạt 162,13 tỷ đồng, tăng 13,29%.

Hoạt động vận tải

Doanh thu hoạt động vận tải tháng 4 năm 2021 ước đạt 26,22 tỷ đồng, tăng 6,08% so với tháng trước và tăng 111,59% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu hoạt động vận tải tháng 4 năm 2021 tăng so với tháng trước ở cả ba hoạt động vận tải hành khách, vận tải hàng hóa và dịch vụ kho bãi do trong tháng có nhiều ngày nghỉ lễ nhu cầu đi lại của người dân tăng.

Bốn tháng đầu năm 2021, doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ vận tải ước đạt 106,87 tỷ đồng, tăng 18,77% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: doanh thu từ hoạt động vận tải hành khách đạt 29,21 tỷ đồng, tăng 11,65%; doanh thu từ hoạt động vận tải hàng hóa đạt 75,87 tỷ đồng, tăng 28,63%; doanh thu từ hoạt động kho bãi đạt 1,79 tỷ đồng, giảm 62,96% so với cùng kỳ năm 2020.

Vận tải hành khách

Ước tính tháng 4 năm 2021 vận chuyển hành khách đạt 139,82 nghìn lượt hành khách, tăng 2,2% so với tháng trước và tăng 246,08% so với cùng kỳ năm trước; ước tính hành khách luân chuyển đạt 8.079,87 nghìn lượt HK.km so với tháng trước tăng 1,58% và tăng 305,36% so với cùng kỳ năm trước.

Vận tải hành khách trong 4 tháng đầu năm 2021 ước tính đạt 566,18 nghìn hành khách và đạt 33.310,68 nghìn lượt HK.km, so với cùng kỳ năm trước số hành khách vận chuyển tăng 13,35% và số hành khách luân chuyển tăng 20,13%.

Vận tải hàng hoá

Dự ước vận chuyển hàng hóa tháng 4 năm 2021 đạt 140,51 nghìn tấn hàng hóa và luân chuyển hàng hóa đạt 3.387,87 nghìn tấn.km, so với tháng trước tăng 6,49% hàng hóa vận chuyển và tăng 8,47% hàng hóa luân chuyển.

Tính chung 4 tháng đầu năm 2021, vận tải hàng hóa ước đạt 807,45 nghìn tấn hàng hóa vận chuyển, tăng 8,33%; hàng hóa luân chuyển ước đạt 14.179,49 nghìn tấn.km, tăng 12,91% so với cùng kỳ năm trước.

V. MỘT SỐ VẤN ĐỀ XÃ HỘI

Tình hình dịch bệnh và ngộ độc thực phẩm

Trong tháng, ngành Y tế tiếp tục tăng cường và triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Đến ngày 12/4/2021, tỉnh Cao Bằng chưa ghi nhận, phát hiện trường hợp nào nghi ngờ mắc Covid-19. Tất cả các trường hợp đang thực hiện cách ly đều chưa có biểu hiện viêm đường hô hấp, sức khỏe ổn định.

Tính đến ngày 20/4/2021, tỉnh Cao Bằng đã tiếp nhận 6.950 liều vắc xin phòng Covid-19 do AstraZeneca sản xuất. Ngành Y tế tỉnh đã lên kế hoạch tổ chức tiêm cho các đối tượng ưu tiên theo Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26/2/2021 của Chính phủ. Theo kế hoạch, tỉnh thực hiện tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 từ ngày 16/4/2021, đến ngày 19/4/2021 có 374 người được tiêm, trong đó có 28 trường hợp phản ứng thông thường sau tiêm, không có trường hợp phản ứng nặng.

Trong tháng ghi nhận một số bệnh dịch lưu hành tại địa phương như: Cúm thông thường 707 ca; Tay - chân - miệng 02 ca; Tiêu chảy 424 ca; Thủy đậu 35 ca; Quai bị 03 ca… Các trường hợp mắc bệnh đều được phát hiện, điều trị và xử lý kịp thời.

Trong tháng phát hiện 04 trường hợp nhiễm mới HIV, không có trường hợp mới chuyển AIDS và không có người tử vong do AIDS. Lũy kế từ đầu năm đến ngày 12/4/2021 có 14 trường hợp nhiễm mới HIV, không có trường hợp mới chuyển AIDS, 01 trường hợp tử vong do AIDS.

Về việc thực hiện chương trình cai nghiện Methadone, tính đến 15/4/2021, trên địa bàn toàn tỉnh có tổng số bệnh nhân đang điều trị là 1.395 người.

Thực hiện thanh tra, kiểm tra giám sát đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm tại các cơ sở chế biến thực phẩm trên địa bàn toàn tỉnh. Kết quả thanh tra, kiểm tra được 428 cơ sở thực phẩm, trong đó có 353 cơ sở đạt điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm, 75 cơ sở chưa đạt chưa cập nhật kiến thức an toàn vệ sinh thực phẩm, khu vực sơ chế, chế biến chưa đảm bảo vệ sinh. Trong tháng 4 năm 2021 trên địa bàn toàn tỉnh Cao Bằng không có vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra.

Thiệt hại do thiên tai

Ngày 31/3/2021 tại xóm Kim Chung, xã Đại Sơn, huyện Quảng Hòa xảy ra mưa to gây sạt lở đá, khối lượng ước tính khoảng 300 m3 lăn ra ngoài đường giao thông liên xóm làm vỡ mặt đường bê tông.

Ngày 08/04/2021, tại huyện Hòa An và Thành phố Cao Bằng đã xảy ra mưa to kèm theo gió lốc gây thiệt hại về nhà ở và hoa màu của nhân dân. Thiên tai làm 19 ngôi nhà bị tốc mái, ảnh hưởng; 01 người bị thương; 11,8 ha hoa màu bị thiệt hại. Tổng giá trị thiệt hại ước tính 70 triệu đồng.

Sau khi thiên tai xảy ra, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện, thành phố bị thiệt hại chỉ đạo các xã rà soát, thống kê thiệt hại và báo cáo theo quy định. Đồng thời, vận động bà con nhân dân giúp đỡ nhau khắc phục hậu quả, ổn định sinh hoạt và sản xuất.

Trật tự an toàn giao thông

Từ ngày 15/3/2021 đến ngày 14/4/2021 trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 01 vụ tai nạn giao thông đường bộ làm 01 người chết, thiệt hại tài sản ước tính 02 triệu đồng. So với cùng kỳ năm 2020 tình hình trật tự an toàn giao thông giảm ở cả 3 tiêu chí, cụ thể: số vụ tai nạn giao thông giảm 03 vụ, số người bị thương giảm 05 người, số người chết giảm 01 người. Trong tháng, Công an tỉnh Cao Bằng đã ra quân cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5/2021, bảo vệ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tính từ đầu năm 2021 đến thời điểm báo cáo, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 19 vụ tai nạn giao thông đường bộ. Các vụ tai nạn giao thông làm chết 10 người và bị thương 22 người.

Bảo vệ môi trường và phòng chống cháy, nổ

Từ ngày 15/3/2021 đến ngày 14/4/2021, cơ quan chức năng đã phát hiện 12 vụ vi phạm môi trường, trong đó xử lý 03 vụ với tổng số tiền phạt 19,5 đồng. Tính chung 4 tháng đầu năm nay đã phát hiện 50 vụ vi phạm môi trường, trong đó xử lý 33 vụ với tổng số tiền phạt là 234,3 triệu đồng.

Cùng khoảng thời gian từ ngày 15/3/2021 đến ngày 14/4/2021 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng xảy ra 02 vụ cháy nhà tại huyện Bảo Lạc và Quảng Hòa, ước tính giá trị thiệt hại 882 triệu đồng, không có thiệt hại về người. Tính chung từ đầu năm 2021 đến thời điểm báo cáo, toàn tỉnh đã xảy ra 12 vụ cháy (tăng 01 so với cùng kỳ năm 2020), giá trị thiệt hại 1.485 triệu đồng, không có thiệt hại về người.

Đánh giá chung

Trong tháng 4 năm 2021 gieo trồng các loại cây vụ đông xuân cơ bản đạt tiến độ, làm tốt công tác phòng trừ dịch bệnh cho vật nuôi, cây trồng; sản xuất công nghiệp ổn định; hàng hóa lưu thông tốt, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn có mức tăng so với cùng kỳ năm 2020, đáp ứng nhu cầu sản xuất, tiêu dùng của nhân dân; số vụ tai nạn giao thông giảm so với cùng kỳ.

Trên cơ sở đánh giá kết quả tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 năm 2021, nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 5 năm 2021 cần tập trung những nội dung sau:

Một là, tiếp tục thu hoạch các cây trồng ngắn ngày vụ xuân, thực hiện tốt các biện pháp phòng trừ dịch bệnh trên đàn vật nuôi. Tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy rừng.

Hai là, tranh thủ thời tiết thuận lợi đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, đảm bảo tiến độ giải ngân.

Ba là, tiếp tục theo dõi diễn biến giá cả thị trường, có những giải pháp nhằm góp phần bình ổn giá cả thị trường.

Bốn là, đảm bảo công tác y tế, an toàn thực phẩm phục vụ bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Năm là, tiếp tục triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 của AstraZeneca cho các đối tượng ưu tiên theo Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26/2/2021 của Chính phủ.

File đính kèm:Chưa có tập tin đính kèm!


   

ẢNH HOẠT ĐỘNG

LIÊN KẾT WEBSITE