MyLabel

CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI

Niên giám Thống kê

Thống kê truy cập

Các văn bản pháp luật triển khai tuyên truyền trong quý I năm 2023 tại Hội nghị trực tuyến của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng


Thuộc tính văn bản
Số/Ký hiệu
Ngày ban hành
Người ký
Trích yếu Các văn bản pháp luật triển khai tuyên truyền trong quý I năm 2023 tại Hội nghị trực tuyến của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng
Cơ quan ban hành
Phân loại

Tệp đính kèm: các văn bản triển khai tuyên truyền quý I của UBND tỉnh.docx

ẢNH HOẠT ĐỘNG

LIÊN KẾT WEBSITE