MyLabel

CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI

Niên giám Thống kê

Thống kê truy cập

Danh mục các Luật mới được Quốc hội khoá XV thông qua tại kỳ họp thứ 3, kỳ họp thứ 4 và kỳ họp bất thường lần thứ hai


Thuộc tính văn bản
Số/Ký hiệu văn bản mới
Ngày ban hành
Người ký
Trích yếu Danh mục các Luật mới được Quốc hội khoá XV thông qua tại kỳ họp thứ 3, kỳ họp thứ 4 và kỳ họp bất thường lần thứ hai
Cơ quan ban hành
Phân loại

Tệp đính kèm: 147-HĐPL-Danh mục VB mới được thông qua.docx

ẢNH HOẠT ĐỘNG

LIÊN KẾT WEBSITE