MyLabel

CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI

Niên giám Thống kê

Thống kê truy cập

Bảng phân loại tiêu dùng theo mục đích của hộ gia đình Việt Nam


Thuộc tính văn bản
Số/Ký hiệu 11/2018/QĐ-TTg
Ngày ban hành 01/03/2018
Người ký Thủ tướng: Nguyễn Xuân Phúc
Trích yếu Bảng phân loại tiêu dùng theo mục đích của hộ gia đình Việt Nam
Cơ quan ban hành THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Phân loại Quyết định

Tệp đính kèm: Danh mục phân loại tiêu dùng theo mục đích của hộ gia đình Việt Nam.pdf

ẢNH HOẠT ĐỘNG

LIÊN KẾT WEBSITE