MyLabel

CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI

Niên giám Thống kê

Thống kê truy cập

Infographic Luật sửa đổi bổ sung một số điều và Phụ lục Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia


Thuộc tính văn bản
Số/Ký hiệu
Ngày ban hành 12/11/2021
Người ký
Trích yếu
Cơ quan ban hành
Phân loại INFOGRAPHIC TUYÊN TRUYỀN

Tệp đính kèm: LUẬT SỬA ĐỔI BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU VÀ PHỤ LỤC DANH MỤC CHỈ TIÊU THỐNG KÊ QUỐC GIA.pdf

ẢNH HOẠT ĐỘNG

LIÊN KẾT WEBSITE