MyLabel

CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI

Niên giám Thống kê

Thống kê truy cập

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 95/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ


Thuộc tính văn bản
Số/Ký hiệu Nghị định số 100/2021/NĐ-CP
Ngày ban hành 15/11/2021
Người ký Phó Thủ tướng: Lê Minh Khái
Trích yếu Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê
Cơ quan ban hành Chính Phủ
Phân loại Nghị định

Tệp đính kèm: 100_2021_ND-CP.pdf

ẢNH HOẠT ĐỘNG

LIÊN KẾT WEBSITE