MyLabel

CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI

Niên giám Thống kê

Thống kê truy cập

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều và Phụ lục danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê


Thuộc tính văn bản
Số/Ký hiệu Luật số 01/2021/QH15
Ngày ban hành 12/11/2021
Người ký Chủ tịch Quốc hội: Vương Đình Huệ
Trích yếu Sửa đổi, bổ sung một số điều và Phụ lục danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê
Cơ quan ban hành Quốc Hội
Phân loại Luật

Tệp đính kèm: luat-01_2021_qh15.pdf

ẢNH HOẠT ĐỘNG

LIÊN KẾT WEBSITE