MyLabel

CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI

Niên giám Thống kê

Thống kê truy cập

Luật Thống kê


Thuộc tính văn bản
Số/Ký hiệu Luật số: 89/2015/QH13
Ngày ban hành 23/11/2015
Người ký Nguyễn Sinh Hùng
Trích yếu Luật Thống kê
Cơ quan ban hành Quốc Hội
Phân loại Luật

Tệp đính kèm: thông báo tuyển dụng.pdf

ẢNH HOẠT ĐỘNG

LIÊN KẾT WEBSITE