MyLabel

CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI

Niên giám Thống kê

Thống kê truy cập

Quyết định số 54 Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã


Thuộc tính văn bản
Số/Ký hiệu Quyết đinh số 54/2016/QĐ-TTg
Ngày ban hành 19/12/2016
Người ký Nguyễn Xuân Phúc
Trích yếu Danh mục và nội dung Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã
Cơ quan ban hành THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Phân loại Quyết định

Tệp đính kèm: ctkcb.png

ẢNH HOẠT ĐỘNG

LIÊN KẾT WEBSITE