MyLabel

CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI

Niên giám Thống kê

Thống kê truy cập

Quyết định số 65 sửa đổi, bổ xung điểm a, khoản 1, điều 3, Quyết định 54/2010/QĐ-TTg ngày 24/8/2010 của Thủ tướng chính phủ


Thuộc tính văn bản
Số/Ký hiệu Quyết đinh số 65/2010/QĐ-TTg
Ngày ban hành 11/11/2013
Người ký Nguyễn Tấn Dũng
Trích yếu Sửa đổi, bổ xung điểm a, khoản 1, điều 3, QĐ 54/2010/QĐ-TTg ngày 24/8/2010 của Thủ tướng chính phủ về chức năng, nhiệm vụ của Tổng cục Thống kê
Cơ quan ban hành Thủ tướng Chính phủ
Phân loại Quyết định

Tệp đính kèm: ctkcb.png

ẢNH HOẠT ĐỘNG

LIÊN KẾT WEBSITE