MyLabel

CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI

PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT

Niên giám Thống kê

Thống kê truy cập

Đề án-312-QD-TTg


Thuộc tính văn bản
Số/Ký hiệu 89/2015/QH13
Ngày ban hành 12/04/2015
Người ký Nguyễn Sinh Hùng
Trích yếu Luật Thống kê năm 2015 được quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua vào ngày 23/11/2015, có hiệu lực từ ngày 01/7/2016. Luật này thay thế Luật thống kê năm 2003
Cơ quan ban hành Quốc hội
Phân loại Chỉ thị

Tệp đính kèm: 2.QÐ 1896 Ban hành PA TÐT KT 2017 ngày 26.12.2016.pdf

ẢNH HOẠT ĐỘNG

LIÊN KẾT WEBSITE