MyLabel

CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI

BÁO CÁO TÌNH HÌNH KTXH

Niên giám Thống kê

Thống kê truy cập

Quyết định số 54 chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thống kê trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư


Thuộc tính văn bản
Số/Ký hiệu Quyết đinh số 54/2010/QĐ-TTg
Ngày ban hành 02/07/2014
Người ký Nguyễn Tấn Dũng
Trích yếu Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thống kê
Cơ quan ban hành Thủ tướng Chính phủ
Phân loại Quyết định

Tệp đính kèm: ctkcb.png

ẢNH HOẠT ĐỘNG

LIÊN KẾT WEBSITE