MyLabel

CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI

Niên giám Thống kê

Thống kê truy cập

Thông báo kết quả thi tuyển vòng 2 và kết quả điểm xét tuyển vòng 2 kỳ thi tuyển dụng công chức Tổng cục Thống kê năm 2023

4/25/2023

         Hội đồng thi tuyển dụng công chức Tổng cục Thống kê  năm 2023 Thông báo kết quả điểm thi tuyển vòng 2 và kết quả điểm xét tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng công chức Tổng cục Thống kê năm 2023  theo chi tiết trong các file đính kèm dưới đây.

../Upload/Dinhkem/Files/144.TB ket qua thi tuyen vong 2.pdf

../Upload/Dinhkem/Files/Kết quả thi tuyển.pdf

../Upload/Dinhkem/Files/Mẫu đơn phúc khảo.pdf

   

ẢNH HOẠT ĐỘNG

LIÊN KẾT WEBSITE