MyLabel

CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI

Niên giám Thống kê

Thống kê truy cập

Chi cục Thống kê huyện Trùng Khánh kiểm tra, giám sát điều tra biến động dân số và kế hoạch hóa gia đình.

4/7/2023
     Thực hiện Quyết định số 276/QĐ-TCTK ngày 07 tháng 3 năm 2023 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê về việc ban hành Phương án điều tra biến động dân số và kế hoạch hoá gia đình thời điểm 01/4/2023 và Kế hoạch số 191/KH-CTK ngày 30 tháng 3 năm 2023 của Cục Thống kê tỉnh Cao Bằng, Kế hoạch tổ chức thực hiện điều tra biến động dân số và kế hoạch hóa gia đình thời điểm 01/4/2023, Chi cục Thống kê huyện Trùng Khánh thực hiện điều tra thu thập thông tin tại 16 địa bàn mẫu (thành thị 6 địa bàn, nông thôn 10 địa bàn) với tổng số 640 hộ. Thời điểm điều tra là 0 giờ ngày 01/4/2023, thời gian thu thập thông tin tại địa bàn từ ngày 01/4/2023 đến hết ngày 20/4/2023. 
     Ngày 06/4/2023, Chi cục Thống kê huyện Trùng Khánh đã tiến hành kiểm tra, giám sát điều tra viên thực hiện phỏng vấn tại các hộ điều tra nhằm kiểm tra phát hiện những sai sót của điều tra viên để kịp thời khắc phục và rút kinh nghiệm.


 Giám sát viên cấp huyện dự phỏng vấn hộ tại tổ 2, thị trấn Trùng Khánh

     Song song với việc kiểm tra thực tế tại cơ sở, Chi cục đã tiến hành công tác kiểm tra, giám sát cuộc điều tra bằng hình thức trực tuyến qua trang quản lý và giám sát điều tra biến động dân số năm 2023. Từ đó, có thể nắm tiến độ điều tra của từng địa bàn, từng điều tra viên (ĐTV), kịp thời kiểm tra logic, thông báo tới ĐTV để xác minh thông tin và hoàn thiện phiếu điều tra, không để xảy ra trường hợp lỗi hệ thống.


 Giám sát viên cấp huyện dự phỏng vấn hộ tại địa bàn xóm Pò Rẫy, thị trấn Trà Lĩnh

     Chi cục đã tiến hành xác minh thông tin đã được ĐTV thu thập, ghi phiếu tại một số địa bàn điều tra. Kết quả cho thấy, các ĐTV đã trực tiếp đến cơ sở để lấy định vị GPS và thực hiện phỏng vấn thu thập thông tin hộ gia đình, ghi phiếu điều tra và đồng bộ dữ liệu lên trang quản lý và giám sát điều tra biến động dân số năm 2023. Tiến độ thực hiện đảm bảo theo yêu cầu.
     Qua công tác kiểm tra, giám sát, Chi cục đã lưu ý một số hạn chế của ĐTV để kịp thời khắc phục và rút kinh nghiệm, đồng thời nhấn mạnh một số kỹ năng cần thiết trong quá trình thu thập thông tin, ghi phiếu điều tra tại địa bàn và nhắc nhở các điều tra viên thực hiện đúng phương án cuộc điều tra, nhằm nâng cao chất lượng số liệu đầu vào cuộc điều tra Biến động dân số và kế hoạch hoá gia đình thời điểm 01/4/2023 cũng như các cuộc điều tra và công tác thống kê nói chung để đáp ứng yêu cầu thông tin phục vụ Đảng, chính quyền các cấp cũng như người dùng tin ngày một tốt hơn./.
 Chi cục Thống kê huyện Trùng Khánh.

   

ẢNH HOẠT ĐỘNG

LIÊN KẾT WEBSITE