MyLabel

CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI

Niên giám Thống kê

Thống kê truy cập

Thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện và không đủ điều kiện dự thi tuyển, xét tuyển công chức Tổng cục Thống kê năm 2023

3/4/2023

      Để xem Thông tin chi tiết Danh sách thí sinh đủ điều kiện và không đủ điều kiện dự thi tuyển, xét tuyển công chức Tổng cục Thống kê năm 2023, kính mời quý độc giả truy cập theo đường Link dưới đây:  https://www.gso.gov.vn/tin-tuc-khac/2022/05/thong-bao-tuyen-dung-cong-chuc-tong-cuc-thong-ke-nam-2022/     

   

ẢNH HOẠT ĐỘNG

LIÊN KẾT WEBSITE