MyLabel

CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI

Niên giám Thống kê

Thống kê truy cập

Cục Thống kê tỉnh Cao Bằng hỗ trợ xây dựng đường giao thông nông thôn tại xã Quảng Lâm, huyện Bảo Lâm

12/13/2022
    Hưởng ứng phong trào thi đua Cao Bằng chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Trong năm 2022, Cục Thống kê tỉnh Cao Bằng được phân công phụ trách, giúp đỡ xã Quảng Lâm, huyện Bảo Lâm xây dựng nông thôn mới. Trên cơ sở đó, Cục Thống kê đã phát động phong trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới và nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của công chức và người lao động toàn ngành Thống kê tỉnh Cao Bằng.
    Với mục tiêu “Nhà đầu tư và nhân dân cùng làm”, Cục Thống kê ủng hộ xi măng, nhân dân góp cát, sỏi và công xây dựng đã hoàn thành đoạn đường liên xóm với chiều dài 100m, chiều rộng 03 mét.


 Đoạn đường được hoàn thành tại xóm Tổng Ngoảng, xã Quảng Lâm, huyện Bảo Lâm

     Ngày 13/12/2022, Cục Thống kê đã đến xóm Tổng Ngoảng, xã Quảng Lâm, huyện Bảo Lâm thực hiện bàn giao đoạn đường cho bà con trong xã. Tại đây, đại diện cho Cục Thống kê, Bà Phạm Thị Phương - Cục trưởng Cục Thống kê đã trao kinh phí hỗ trợ quỹ xây dựng nông thôn mới xã Quảng Lâm với số tiền là 15 triệu đồng. Tuy rằng nguồn lực hỗ trợ vẫn còn rất nhỏ, nhưng cùng với sự quyết tâm của bà con, sự đồng hành của nhiều đơn vị cùng góp sức tin tưởng rằng xã Quảng Lâm sẽ đạt được nhiều kết quả tích cực trong xây dựng nông thôn mới.
 

 Bà Phạm Thị Phương, Cục trưởng Cục Thống kê trao tặng hỗ trợ nông thôn mới cho xã Quảng Lâm, huyện Bảo Lâm

     Thay mặt Ủy ban nhân dân xã Quảng Lâm, ông Nguyễn Đức Nhân - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Quảng Lâm đã cảm ơn sự đóng góp của toàn thể công chức và người lao động Cục Thống kê tỉnh Cao Bằng, với sự hỗ trợ kịp thời của Cục Thống kê để xây dựng đoạn đường đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc sinh hoạt và sản xuất của bà con trong xóm, là động lực để bà con phát triển sản xuất, nâng cao đời sống góp phần vào việc thực hiện về đích nông thôn mới, cũng như thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương./.

Phòng Tổ chức - Hành chính

   

ẢNH HOẠT ĐỘNG

LIÊN KẾT WEBSITE