MyLabel

CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI

Niên giám Thống kê

Thống kê truy cập

Mời tham gia cuộc thi Tìm hiểu Luật Thống kê trực tuyến

11/24/2022
  Cục Thống kê tỉnh Cao Bằng hưởng ứng cuộc thi tìm hiểu Luật Thống kê trực tuyến do Group facebook Phổ biến thông tin Thống kê tổ chức, phát động các tập thể, cá nhân tích cực tham gia cuộc thi trực tuyến. 


  Cuộc thi sẽ diễn ra trong 01 tháng, bắt đầu từ 08h00’ ngày 20/11/2022 đến 17h00’ ngày 20/12/2022. 
  1.1. Nội dung
   Luật Thống kê số 89/2015/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 23 tháng 11 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều và Phụ lục Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV thông qua tại Kỳ họp thứ 2; và các văn bản pháp luật có liên quan về thống kê.
  1.2. Hình thức thi: Thi trực tuyến dưới dạng câu hỏi trắc nghiệm tính thời gian. Mỗi người dự thi chỉ tham gia 1 lần duy nhất trong suốt thời gian diễn ra cuộc thi. Người dự thi truy cập link: https://khaosat.me/survey/tim-hieu-luat-thong-ke-d34c369

  Để thuận tiện cho công tác tổng hợp các tập thể và cá nhân trên địa bàn tỉnh Cao Bằng tham gia, Tại mục kê khai địa chỉ, ghi như sau: 
                  Mã tỉnh +  tên cơ quan, đơn vị.
  Ví dụ:      04 UBND xã …, huyện …, tỉnh Cao Bằng
                 04 Chi cục Thống kê huyện………………, tỉnh Cao Bằng
                 04 Cục Thống kê tỉnh Cao Bằng
                 04 Sở Công thương tỉnh Cao Bằng
  2. Cục Thống kê tỉnh Cao Bằng phát động 100% toàn thể công chức, người lao động trong hệ thống thống kê tập trung và trân trọng đề nghị các đơn vị phát động các công chức, viên chức phụ trách công tác thống kê tại các sở, ban, ngành; các phòng, ban thuộc Uỷ ban nhân dân cấp huyện; công chức phụ trách công tác thống kê tại xã, phường, thị trấn và các cá nhân quan tâm đến công tác thống kê trên địa bàn tỉnh hưởng ứng tham gia cuộc thi. 
  3. Kết thúc cuộc thi, ngoài các giải thưởng theo thể lệ cuộc thi do Ban tổ chức trao giải, Cục Thống kê tỉnh Cao Bằng sẽ trao giải cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong tham gia cuộc thi, với cơ cấu giải thưởng như sau:
  - Giải thưởng cá nhân: 01 giải nhất (1.000.000 VNĐ); 02 giải nhì (500.000 VNĐ/giải); 03 giải ba (300.000 VNĐ/giải); 05 giải khuyến khích (200.000 VNĐ/giải)
  - Giải thưởng tập thể: 01 tập thể có nhiều thí sinh dự thi và có kết quả thi cao theo tiêu chí xếp hạng của Ban tổ chức cuộc thi (1.000.000 VNĐ)
  Cục Thống kê tỉnh Cao Bằng rất mong nhận được sự hưởng ứng đông đảo của các đối tượng theo thể lệ cuộc thi để cuộc thi đạt được kết quả tốt./.

   

ẢNH HOẠT ĐỘNG

LIÊN KẾT WEBSITE