MyLabel

CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI

Niên giám Thống kê

Thống kê truy cập

Sản xuất lúa vụ Đông xuân năm 2021 - 2022 tại huyện Quảng Hòa

6/7/2022
      Vụ Đông xuân năm 2021-2022 huyện xây dựng kế hoạch gieo cấy với diện tích là 105 ha lúa; phấn đấu năng suất đạt 51,5 tạ/ha. Để hoàn thành kế hoạch sản xuất các cây trồng vụ đông xuân 2021-2022 lãnh đạo chính quyền địa phương đã quan tâm, chỉ đạo ngành nông nghiệp, UBND các xã, thị trấn tập trung thực hiện các giải pháp hoàn thành mục tiêu đề ra.
      Vụ Đông xuân năm 2021-2022 toàn huyện gieo cấy được 97,57 ha lúa, đạt 92,92% kế hoạch. Sử dụng các giống lúa chủ lực có năng suất cao như: GS 55, Khang dân, Arie B-TE1… Mặc dù thời tiết diễn biến phức tạp nhưng do được chăm sóc đúng quy trình kỹ thuật nên cây lúa vụ Đông Xuân phát triển khá tốt, ít sâu bệnh, năng suất cao. Đặc biệt, toàn huyện gieo cấy hoàn toàn giống mới, chống chịu tốt hơn với sâu bệnh, năng suất ước đạt 52,12 tạ/ha, tăng 0,04 tạ/ha so với cùng vụ năm trước.
 
Bà con đang thăm đồng tại cánh đồng Hang Khau, thị trấn Hoà Thuận

      Việc sử dụng giống lúa mới, kết hợp với chăm sóc đúng kỹ thuật đã làm tăng năng suất cây lúa vụ Đông Xuân tại địa phương./.
Chi cục Thống kê huyện Quảng Hoà

   

ẢNH HOẠT ĐỘNG

LIÊN KẾT WEBSITE