MyLabel

CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI

Niên giám Thống kê

Thống kê truy cập

Chi bộ Cục Thống kê sinh hoạt thường kỳ tháng 6/2022

6/3/2022

             Chiều ngày 02/6, Chi bộ Cục Thống kê Cao Bằng tổ chức sinh hoạt thường kỳ tháng 6 năm 2022. Tham dự buổi sinh hoạt có các đồng chí trong Ban Chi ủy và đầy đủ các đảng viên.

Tại buổi sinh hoạt, đồng chí Phạm Thị Phương đã thông qua các nội dung sinh hoạt: Công tác chính trị tư tưởng; lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; công tác tổ chức xây dựng đảng; lãnh đạo công tác cán bộ; công tác kiểm tra, giám sát; lãnh đạo các tổ chức đoàn thể quần chúng và các nhiệm vụ công tác trong thời gian tới.

Trên cơ sở các nội dung sinh hoạt nêu trên, các đồng chí tham dự đã tham gia ý kiến đóng góp.

 

Toàn cảnh buổi sinh hoạt chi bộ

 

Phát biểu kết luận, đồng chí Phạm Thị Phương đã giao nhiệm vụ cho các đồng chí, các nghiệp vụ công việc cụ thể để thực hiện tốt công tác trong thời gian tới, hoàn thành kế hoạch được giao.

Chi bộ Cục Thống kê

   

ẢNH HOẠT ĐỘNG

LIÊN KẾT WEBSITE