MyLabel

CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI

Niên giám Thống kê

Thống kê truy cập

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 7 năm 2021

7/30/2021
       Chỉ số giá tiêu dùng tháng 7 năm 2021 tăng 0,06% so với tháng trước. Chỉ số giá trong tháng tăng do có 07/11 nhóm hàng hóa, dịch vụ có chỉ số giá tăng, trong đó tăng nhiều nhất là nhóm giao thông tăng 2,45% do giá xăng dầu được điều chỉnh tăng; tiếp đến là nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 0,88%; nhóm may mặc, mũ nón, giày dép tăng 0,18%; 04 nhóm còn lại chỉ số giá tăng nhẹ, không đáng kể. Ngoài ra, chỉ số giá tiêu dùng trong tháng chỉ có 01 nhóm giảm là nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống giảm 1,11% do giá lương thực và một số mặt hàng rau, quả đang vào mùa nên giá giảm.
      Chỉ số giá tiêu dùng tháng 7 năm 2021 tăng 0,13% so với tháng 12 năm 2020 và giảm 1,66% so với cùng kỳ năm trước. 
      Chỉ số giá tiêu dùng bình quân 7 tháng năm 2021 giảm 1,14% so với bình quân cùng kỳ năm 2020.

                                                                                                                                                                                                                                                   Nguồn: 

   

ẢNH HOẠT ĐỘNG

LIÊN KẾT WEBSITE