MyLabel

CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI

PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT

Niên giám Thống kê

Thống kê truy cập

CỤC THỐNG KÊ CAO BẰNG TỔ CHỨC LỄ PHÁT ĐỘNG HỖ TRỢ QUỸ VẮC-XIN PHÒNG COVID-19

6/14/2021

Hưởng ứng lời kêu gọi đóng góp ủng hộ Quỹ Vắc-xin phòng Covid-19 theo Quyết định số 779/QĐ-TTg ngày 26/5/2021 của Thủ tướng Chính phủ và Quỹ phòng chống dịch Covid-19 do Lãnh đạo tỉnh Cao Bằng phát động tại Thông báo số 42/TB-MTTQ-BTT ngày 04/6/2021 của Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cao Bằng thông báo lễ phát động, đợt cao điểm quyên góp ủng hộ Quỹ phòng chống dịch Covid.

Sáng ngày 14/6/2021, Cục Thống kê Cao Bằng tổ chức buổi Lễ phát động quyên góp ủng hộ Quỹ vắc-xin phòng Covid-19 của Chính phủ và Quỹ phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh Cao Bằng. Số công chức và người lao động Cơ quan Cục Thống kê tham dự buổi lễ có 32 người. Đây là buổi lễ rất có ý nghĩa, thể hiện văn hoá và tinh thần chia sẻ, đóng góp trong công tác phòng chống dịch.


Hình ảnh công chức Cơ quan Cục Thống kê Cao Bằng tại  Lễ phát động


Kết thúc buổi lễ tổng số tiền quyên góp: Quỹ vắc- xin phòng Covid-19 của Chính phủ được 4,3 triệu đồng và Quỹ phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh Cao Bằng được 4,1 triệu đồng. Cục Thống kê Cao Bằng đã chuyển số tiền quyên góp trên tới tài khoản các loại quỹ đúng theo quy định./.

                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                Nguồn: Phòng Thống kê Tổng hợp.

 

   

ẢNH HOẠT ĐỘNG

LIÊN KẾT WEBSITE