MyLabel

CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI

Niên giám Thống kê

Thống kê truy cập

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 11 giảm 0,74% so với tháng 10.

11/30/2020
Chỉ số giá tiêu dùng tháng 11 giảm 0,74% so với tháng 10. 
 
nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống giảm 1,99%
Trong đó, chỉ số giá 7 nhóm hàng hóa, dịch vụ có xu hướng giảm gồm: nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống giảm 1,99%; nhóm giao thông giảm 0,45%; nhóm bưu chính viễn thông giảm 0,43%; nhóm đồ uống và thuốc lá giảm 0,01%; nhóm may mặc, mũ nón, giày dép giảm 0,04%; nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng giảm 0,14%; nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình giảm 0,15%.
Bên cạnh đó, 2 nhóm có chỉ số tăng gồm: nhóm văn hóa, giải trí và du lịch tăng 0,04%; nhóm hàng hóa và dịch vụ khác tăng 0,27%. Các nhóm còn lại chỉ số giá ổn định, không tăng, không giảm so với tháng 10.
Chỉ số giá tiêu dùng tháng 11 giảm 1,54% so với tháng 12/2019 và tăng 0,47% so với cùng kỳ năm 2019. Chỉ số giá tiêu dùng bình quân 11 tháng năm 2020 tăng 5,55% so với bình quân cùng kỳ năm 2019.

Phòng Thống kê Tổng hợp    

ẢNH HOẠT ĐỘNG

LIÊN KẾT WEBSITE